skip to Main Content
Logoluonnoksia Miian Luonnoskirjassa

Logo on yritysilmeen perusta. Kuvassa näkyy luonnoksia Miian luonnoskirjasta, Arctic Drone Labsin logon ideoinnista.

Kuinka yritysilme syntyy?

Erityisesti aloittavalle yritykselle oma uniikki ja erottuva ilme on tärkeä kilpailuvaltti. Yritysilmeen avulla erottaudutaan kilpailijoista ja herätetään oikeanlaista mielikuvaa oikeissa asiakkaissa. On tärkeä erottaa, tuleeko yrityksestä mieleen esimerkiksi edullisuus vai korkea hintataso tai onko yrityksesi luotettavan oloinen. Tässä blogitekstissä avaamme, kuinka meillä Design Inspiksellä toimitaan, kun alamme suunnitella uutta yritysilmettä tai freesaamme jo olemassa olevaa ilmettä.

Yritysilme luodaan usein uudelle yritykselle, jolloin työ alkaa täysin puhtaalta pöydältä, mutta myös olemassa olevat yritykset tarvitsevat aika ajoin ilmeen kirkastamista. Yritysilmeeseen kuuluvat olennaisena osana logo (katso logosuunnittelun vaiheet sivuiltamme), värimaailma, mahdolliset graafiset elementit, kuvamaailma sekä fontit ja/tai typografia. Näistä voidaan koostaa graafinen ohjeistus, jolloin (kuka tahansa) suunnittelija voi niiden perusteella luoda yritysilmeeseen sopivia materiaaleja.

Työhön voi kuulua myös yritysilmeen mukaisten esityspohjien tai tuotteiden suunnittelu. Näitä voivat olla esimerkiksi käyntikortit, PowerPoint-esityspohjat, esitteet, Canva-pohjat ja verkkosivustot. Nämä muut tuotteet eivät automaattisesti kuulu yritysilmeen suunnitteluun vaan niistä sovitaan erikseen.

Työ alkaa yhteisellä suunnittelulla

Hintaneuvotteluiden jälkeen työ alkaa yhteisellä suunnittelupalaverilla, joskus puhutaan myös aloituspalaverista. Ennen palaveria tehdään taustatyötä: perehdymme yrityksen strategiaan ja nykyiseen yritysilmeeseen sekä olemassa oleviin materiaaleihin. Yleensä tsekkaamme myös miltä kilpailevat yritykset näyttävät. Aloittavan yrityksen osalta tutustumme esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaan ja vastaavan kaltaisiin yrityksiin.

”On tärkeää luoda mahdollisimman avoin ja suora keskusteluyhteys, jotta suunnittelija saa hyvän käsityksen siitä, mitä ilmeeltä halutaan.”

Suunnittelupalaverissa kuulostelemme asiakkaan toiveita herkällä korvalla erityisesti siitä, millaista mielikuvaa yrityksen halutaan herättävän. Tässä vaiheessa on tärkeää luoda mahdollisimman avoin ja suora keskusteluyhteys, jotta suunnittelija saa hyvän käsityksen siitä, mitä ilmeeltä halutaan. Tällöin saamme myös tietoa toistemme toimintatavoista, mikä parantaa yhteistyötä. On tärkeää, että myös tilaajan edustajat ovat yhtä mieltä siitä, miltä haluavat yrityksensä näyttävän. Pääsääntöisesti pidämme ensimmäisen suunnittelupalaverin kasvotusten, myöhemmät katselmointipalaverit voivat tapahtua Teamsissa tai muissa etävälineissä.

Kun päivitämme yrityksen olemassa olevaa ilmettä, tarkastelemme suunnittelupalaverissa kriittisesti, vastaavatko olemassa olevat materiaalit yrityksen mielikuvatavoitteita ja sovimme toimenpiteet sen perusteella.

Moodboard kirkastaa mielikuvatavoitteet

Suunnittelupalaverissa ideoidaan yhdessä. Suunnittelun ja ideoinnin apuna voidaan käyttää esimerkiksi moodboardia. Moodboard on eräänlainen yhdessä kasattu kuvakollaasi tai digitaalinen taulu, jonka avulla visualisoidaan mielessä olevia ideoita. Moodboardiin voi kasata kuvia, värejä, muotoja, fontteja, materiaaleja, pintoja ja tekstejä. Käytämme tähän esimerkiksi Padletia (linkki aukeaa uuteen välilehteen) tai Pinterestiä (linkki aukeaa uuteen välilehteen), jolloin moodboardin kehittämistä voi jatkaa myöhemminkin.

Moodboard helpottaa yhteistä suunnittelua ja yhteisen näkemyksen saavuttamista, sillä sanalliset kuvaukset mielikuvatavoitteista voivat johtaa moniin erilaisiin tulkintoihin ja lopputuloksiin, ja kuvat konkretisoivat selkeämmin erilaisia näkemyksiä.

Moodboard auttaa pääsemään irti henkilökohtaisista mieltymyksistä. Oma lempiväri ei aina välttämättä sovi yrityksesi pääväriksi, erityisesti, jos se ei tue mielikuvatavoitteita. Suunnittelutyössä pidämme mielessä myös asiakkaan oman asiakkaan, ettei lopputuloksesta tule vain yrittäjiensä näköistä. Jos yrityksen kohderyhmää ovat aikuiset miehet, ei yritysilmeestä kannata tehdä liian naisellista.

Mitä, jos asiakas ei pidä suunnittelemastamme yritysilmeestä?

Suunnittelupalaverin jälkeen suunnittelija alkaa jalostaa kokonaisuutta ideoiden pohjalta. Yleensä työ alkaa logon suunnittelusta tai olemassa olevan logon päivityksestä. Käymme läpi fontteja ja sitä, millaisen sanakuvan ne muodostavat. Testaamme erilaisia väriyhdistelmiä ja kahlaamme kuvapankkeja. Luonnoskirjan sivut täyttyvät kuvioista, ja osa niistä päätyy suunnitteluohjelmaan. Lopulta suunnittelun tulokset koostetaan luonnokseksi, johon yleensä laitetaan parikin vaihtoehtoa sekä värimaailmasta että logosta.

”Ongelmia voi olla tiedossa silloin, jos asiakas ei ole osannut kertoa, mitä oikeastaan haluaa eikä lopputulos vastaa sitä, mitä hänellä on ollut mielessään.”

Seuraavaksi esittelemme suunnitelman tilaajalle tai lähetämme sen sähköpostilla kommentoitavaksi. Tämä on erittäin jännittävä vaihe: tykkääkö asiakas ilmeestä vai inhoaako luonnostelemaamme? Ongelmia voi olla tiedossa silloin, jos asiakas ei ole osannut kertoa, mitä oikeastaan haluaa eikä lopputulos vastaa sitä, mitä hänellä on ollut mielessään. Joskus asiakkaan edustajia on useampia, ja heillä on keskenään eriävät mielikuvat siitä, mitä he haluavat. Tätä ei kannata säikähtää, kyse on kuitenkin luovasta suunnitteluprosessista, jolloin myös tilaajalle voi vasta pikkuhiljaa kirkastua, mitä hän todella haluaa. Tässä tilanteessa palataan yhdessä mielikuvatavoitteisiin ja moodboardiin, ja selvitetään niitä vielä lisää, jolloin yritysilmeestä saadaan juuri sellainen kuin asiakas toivoo. Toisinaan apuna voidaan käyttää myös nopeita loppukäyttäjäkyselyitä selvittämään vastaako uusi yritysilme mielikuvatavoitteita.

Tavallisempaa kuitenkin on, että kahdesta tai kolmesta luonnoksesta löytyy se tilaajalle mieluinen versio, josta pienin muutoksin voimme viimeistellä logotiedostot ja graafisen ohjeistuksen asiakkaalle tulevaisuudessa hyödynnettäväksi.

Back To Top