Verkkosivut yritykselle – millaisia ovat WordPress-sivut?

WordPress-verkkosivut yritykselle: Valmisteema, hybridi ja räätälöinti

Wordpress-nettisivuja voi toteuttaa eri tavoilla.

Kun on aika päivittää verkkosivut yritykselle, on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään mitä verkkosivuilta haluaa. Toimivatko verkkosivut lähinnä käyntikorttina yritykselle, pysyvätkö ne pitkälti muuttumattomina, vai onko sivuston tarkoitus tarjota suurempaa kokonaisuutta?

Verkkosivuprojekteissa on suurta vaihtelua niin hinnan, tyylin kuin laadun puolesta, joten tarjousta tai hintoja vertaillessa voi ymmärrettävästi olla hyvin hankalaa tehdä ostopäätöstä. Saman sivuston toteutus eri tekijöiltä voi visuaalisesti näyttää hyvin samankaltaiselta, mutta hinta ja sivuston toteutustyyli voivat erota huomattavan paljon toisistaan, unohtamatta tietenkään sitä, kuinka sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen etenee julkaisun jälkeen.

Kolme tapaa toteuttaa WordPress-verkkosivut yritykselle

WordPress-sivuista puhuttaessa olemme jakaneet sivustot karkeasti kolmeen eri pakettiin teeman toteutustyylin perusteella: valmisteema-, hybriditeema- ja räätälöity teema -paketteihin. Sivuston vaatimusten perusteella suosittelemme yrityksen verkkosivustolle sopivaa pakettia yleensä heti suunnitteluvaiheessa. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi eri toteutustyylien ja pakettien eroja, sekä avaamme sitä, minkälaisiin käyttötarkoituksiin eri paketit soveltuvat.

WordPressia tuntemattomille: lyhyesti sanottuna WordPress on alusta, jonka päälle verkkosivut rakennetaan. WordPress on erittäin ketterä alusta verkkosivuston kehittämiseen, mistä johtuen suurin osa verkkosivuista on nykyään toteutettu käyttäen WordPress-julkaisujärjestelmää.

Verkkosivuston vierailijoille sivuston näkyvin osa muodostuu WordPressin teemasta. Teema määrittelee sivuston visuaalisen ilmeen ja rakenteen. Nykyään teemaan on usein sidottu tietynlainen sisällönrakentaja (builderi) tai sisällönmuokkain (editori), joka hyvin vahvasti määrittelee, kuinka helppokäyttöistä sivuston ylläpitäminen on.

WordPress valmisteema

Sivusto käyttää valittua valmista teemaa, jonka ominaisuuksia muokkaamalla sivusto toteutetaan. Valmisteema-ratkaisu sopii hyvin kevyisiin sivustoihin, joissa on vain muutama sivu tai muuttuvaa sisältöä on vähän. Valmisteemojen mukana tulee usein myös sisällönrakentaja, joka nopeuttaa sivuston kehitystä, mutta sisällönhallinnan osalta se saattaa olla hankalasti ymmärrettävä.

Valmisteema on yleensä nopea ja edullinen toteuttaa. Sivuston tyyliä voidaan muokata teeman mahdollisuuksien mukaan. Teeman rajoituksista johtuen hyvin usein päädytään myös tilanteeseen, jossa teemaan halutaan visuaalisia elementtejä tai toimintoja, joita ei ole mahdollisia toteuttaa suoraan. Tämänkaltaisia muutoksia voivat olla esimerkiksi tapahtumakalenteri, muokattu päävalikko tai uutisten listaussivu. Muutosten teko yleensä onnistuu asentamalla tai ostamalla tarpeeseen sopiva lisäosa. Jos muutoksia tulee paljon, sivusto voidaan muuttaa hybriditeemaksi, joka soveltuu pidemmällä aikavälillä paremmin muutoksiin.

Teemaan kuulumattomat muutostyöt aina venyttävät teeman raameja, joten nämä on hyvä ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Valmisteeman plussat ja miinukset

 • + edullisin
 • + nopea toteutus
 • – rajoitettu muokattavuus ulkoasultaan ja toiminnoiltaan
 • – sivusto on teknisesti raskaampi
 • – lisäosa- ja teemariippuvainen
  • useat asettelut ja toiminnot vaativat erillisiä lisäosia, jotka saattavat lisätä kustannuksia
  • ylläpitopäivitykset ovat riippuvaisia teeman ja lisäosan päivityksistä
 • – suurien muutosten tekeminen ei ole mahdollista tai kustannustehokasta
 • – sisällönhallinta voi tuntua hankalalta ja vaatia opettelua.

WordPress hybriditeema

Hybriditeeman pohjana on valmisteema, josta tehdään valmisteeman linjoja myötäilevä muokattu oma teema (lapsiteema) sivustoa varten.

Käytännössä hybriditeema mahdollistaa sivuston laajemman muokkauksen sen toiminnan ja ulkoasun osalta. Hybriditeema kustantaa enemmän kuin valmisteema, mutta on pitkäaikaisempi ja joustavampi ratkaisu sivustolle, jota kehitetään ajan saatossa.

Hybriditeeman plussat ja miinukset

 • + sivuston yleinen muokattavuus parempi kuin valmisteemassa
 • + sivuston toiminnallisuuksia, rakennetta ja tyyliä voidaan muokata paremmin kuin valmisteemassa
 • + sisältää paljon oletusasettelu- ja sisältömalleja
 • + kustannustehokas
 • – sivusto on teknisesti raskaampi
 • – lisäosa- ja teemariippuvainen
  • useat asettelut ja toiminnot vaativat erillisiä lisäosia, jotka saattavat lisätä kustannuksia
  • ylläpitopäivitykset ovat riippuvaisia teeman ja lisäosan päivityksistä
 • – suurien muutosten tekeminen ei ole mahdollista tai on liian työlästä
 • – sisällönhallinta voi tuntua hankalalta ja vaatia opettelua.

WordPress räätälöity teema

Sivustokohtaisesti suunniteltu ja räätälöity teema sopii hyvin keskisuurille ja suuremmille sivustoille, joissa halutaan panostaa yksilölliseen ilmeeseen, saavutettavuuteen, jatkokehitykseen tai sivuston suorituskykyyn — tai kaikkiin aiemmin mainittuihin.

Räätälöity WordPress-teema, näkymä.

Räätälöidyissä teemoissa luomme asiakasta varten oman uniikin WordPress-teeman, joka ei ole riippuvainen muista teemoista tai lisäosista. Lähtökohtaisesti teema toteutetaan modulaarisena, eli ulkoasun erilliset elementit ovat omina palasinaan eli moduuleina. Moduulien määrä vaihtelee sivustokohtaisesti, ja tarpeeseen sopivat moduulit suunnitellaan yleensä jo suunnitteluvaiheessa. Jatkokehityksen kannalta uusien moduulien kehittäminen ja tuonti sivuille onnistuu sulautettuna sivuston muihin moduuleihin.

 

Räätälöidyn teema plussat ja miinukset

 • + sivuston tekninen suorituskyky
 • + täysi muokattavuus (WordPressin muokattavuuden rajoissa)
 • + selkeämpi hallintapuoli ja sisältöeditori
 • + jatkokehityksen kannalta joustavampi
 • – korkeammat kustannukset
 • – pidempi toteutusaika
 • – sisältää vähemmän asettelu- ja sisältömalleja oletuksena
  • uusia malleja pystytään luomaan lisätyönä
 • – riippuvainen sivuston jatkokehityksestä.

Mikä on sopivin toteutustyyli sivustolleni?

Yhtä oikeaa toteutustapaa sivuille ei ole, jokaisella toteutustyylillä on omat etunsa ja käyttötarkoituksensa.

Jos sivujen käyttötarkoitus on toimia pääsääntöisesti käyntikorttina yritykselle, ja sivuilta löytyvät lähinnä yrityksen yhteystiedot, nopea valmisteema on luultavasti paras ratkaisu sivustolle.

Jos sivustolle halutaan yksilöllisempää ilmettä, ja sivuston kokonaisuudesta halutaan tehdä monipuolisempi, hybridi- tai räätälöity paketti soveltuu käyttötarkoitukseen parhaiten. Hyvä esimerkki on sivusto, jolla halutaan vahvasti tukea yrityksen brändi-ilmettä ja lisätä toiminnallisia ominaisuuksia, kuten tapahtumakalenteri ja sivustoa aiotaan kehittää ajan kanssa.

Räätälöity teema on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan tehdä sivusto alusta alkaen halutunlaiseksi. Tältä osin se sopii hyvin sivustoihin, joissa halutaan panostaa yksilöllisyyteen tai virittää sivusto huippuunsa esimerkiksi saavutettavuuden tai suorituskyvyn osalta.

Miten toteutustyylit eroavat teknisesti toisistaan?

Toteutustyylit määrittelevät WordPress-sivuston selkärangan teknisellä päätasolla, joka antaa suuntalinjat sivuston kehittämiselle. Toteutustyylin lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota sivuston hallintapuoleen ja käyttöliittymään. Toteuttajasta riippuen hallintapuoli voi olla lisäosa-, valmisteema-, tai vimpain- (widget) painotteinen. Osa hallittavista asioista voidaan niin sanotusti kovakoodata, eli kirjoittaa suoraan sivuston lähdekoodiin, jolloin ne eivät ole sivuston ylläpitäjien muokattavissa.

Kun sivustoa kehitetään julkaisun jälkeen, lisäyksissä, muutoksissa ja päivityksissä pyritään soveltamaan sivuston yleistä linjaa niin ilmeen kuin rakenteen osalta. Sivuston muutostöihin vaikuttaa siis usein myös sivuston toteutustyyli.

Mitä vähemmän sivuston teemaa on alun perin räätälöity, sitä enemmän päivityksissä ja muutoksissa pitää turvautua erillisiin lisäosiin tai räätälöinteihin. Lisäosat ovat yleensä kolmannen osapuolen kehittämiä laajennuksia WordPressiin, ja tiivistetysti se tarkoittaa, että lisäosien toteutustyyli ja -ulkoasu poikkeaa toisistaan ja sivuston yleisestä ilmeestä. Tämän vuoksi lisäosat pitää mahdollisuuksien mukaan sovittaa sivuston ilmeeseen sopivaksi lisäosan asetuksista tai muutoksentekijän toimesta.

Yksi yleinen tilanne on, että sivustoa on jatkokehitetty pitkään ja ajan saatossa huomataan, että sivustolla on valtava määrä erilaisia lisäosia ja laajennuksia. Voisi sanoa, että kaikki WordPress-sivut käyttävät lisäosia, mutta niiden määrä tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä.

Jos lisäosia on paljon, se vaikuttaa sivuston suorituskykyyn, eli sivusto latautuu hitaammin. Lisäosien ristiriita myös kasvaa lisäosien määrän lisääntyessä, eli on riski, että lisäosat eivät toimi keskenään oikein. Sivuston ylläpitäjän kannalta huomattavin haitta koituu ylläpitämisestä. Sivustolla on valtava määrä lisäosia, joita tulee päivittää. Tämä vie tietysti enemmän aikaa, mutta samalla lisää riskiä, että jotakin menee pieleen päivityksen aikana. Sisällönhallintakin voi pahimmillaan muuttua labyrinttimaiseksi sokkeloksi, jolloin sivuston jokaista eri osiota tai toimintoa hallitaan eri paikasta.

 

Selvensikö artikkeli verkkosivujen suunnittelun kiemuroita? Kun tarvitset ammattimaiset verkkosivut – olivat ne suuret tai pienet – ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan juuri sinun yrityksellesi sopiva kokonaisuus.

Tsekkaa myös nämä artikkelit