Yrityksen äänensävy

Painotuotteita Kriminaalihuollon tukisäätiölle, jossa välittyy yrityksen äänensävy

Kriminaalihuollon tukisäätiön äänensävy näkyy yritykselle suunnitelluissa esitteissä.

Aamukahavilla viestintäkoordinaattori Anni Ahtola

Toukokuussa 2019 Miia kahvitteli Helsingissä Kriminaalihuollon tukisäätiön tiloissa viestintäkoordinaattori Anni Ahtolan kanssa. Aamukahvien aiheena oli Yrityksen äänensävy. Design Inspis on suunnitellut ja toteuttanut Kriminaalihuollon tukisäätiölle monenlaista viestintämateriaalia, kuten esimerkiksi esitteitä.

Mikä on Kriminaalihuollon tukisäätiö?

Anni Ahtola työskentelee Kriminaalihuollon tukisäätiössä viestintäkoordinaattoria. Hän vastaa tukisäätiön viestinnästä. Käytännössä Anni huolehtii, että tukisäätiön viestintä on heidän viestintästrategiansa mukaista, päivittää eri somekanavia, suunnittelee ja kehittää viestintää sekä sparraa ja ohjeistaa tukisäätiön työalojen viestintää. Työalojen kanssa mietitään myös yhdessä tukisäätiön viestinnän linjaa.

Kriminaalihuollon tukisäätiö työskentelee rikostaustaisten ja heidän läheistensä parissa. Säätiöllä on myös useita kehittämishankkeita ja valtakunnallista verkostotoimintaa. Verkostoissa kehitetään esimerkiksi keinoja vähentää vapautuvien vankien asunnottomuutta tai ennaltaehkäistä seksuaalirikoksia. Vertaistuki Redis on puolestaan päihteetön kohtaamispaikka, jossa ohjataan päihderiippuvuudesta ja vankilakierteestä toipuvia ihmisiä elämässään eteenpäin. Hard Luck -nettikahvilassa asiakas saa ohjaajilta yksilöllistä ohjausta sähköiseen virastoasiointiin, kuten toimeentulon ja asunnon sähköiseen hakemiseen sekä tietokoneen käytön perusteiden harjoitteluun.

Rikostaustaisille ja heidän läheisilleen tarjottavien palveluiden lisäksi tukisäätiö tekee paljon asiantuntijatyötä, vaikuttamistyötä ja kouluttaa rikostaustaisten parissa työskenteleviä ammattilaisia.

Mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen viestinnän äänensävyyn?

Kriminaalihuollon tukisäätiön viestinnän äänensävyyn vaikuttaa erityisesti se, että säätiöllä on useita eri kohderyhmiä, joiden kanssa keskustellaan eri tavalla. Päihde- tai rikostaustaisten henkilöiden kanssa viestitään heitä puhuttelevalla kielellä. Päihde- ja rikostaustaisten kanssa viestiessä pitää muistaa myös viestin vastaanottajan ikä: nuorten kieli on erilaista kuin keski-ikäisten tai vanhempien käyttämä kieli. Rikostaustaisten kanssa työskenteleville viestitään taas heille sopivalla kielellä. Tässäkin kohderyhmässä täytyy muistaa kunkin henkilön rooli: työskenteleekö henkilö esimerkiksi vartijana tai vaikka sosiaalityöntekijänä. Virallisia lausuntoja annettaessa täytyy taas käyttää hyvin muodollista ja virallista kieltä.

Miten valittu viestintäkanava vaikuttaa äänensävyyn?

Kun viestitään suuremmalle yleisölle esimerkiksi verkkosivuilla tai esitteissä, niin silloin käytetty kieli on muodollisempaa yleiskieltä. Mitä lähempänä asiakkaita työskennellään, sitä enemmän käytetty kieli muuttuu heille sopivammaksi. Kriminaalihuollon tukisäätiöllä jokainen työala, joka on kokenut tarpeelliseksi viestiä sosiaalisessa mediassa, on perustanut oman Facebook-sivunsa. Nuoret tukisäätiö tavoittaa parhaiten Instagramissa ja asiantuntijat Twitterissä. Käytettyjen kanavien kautta myös kielen sävy muuttuu luontevasti kohderyhmälle sopivaksi.

Miten pidetään kiinni pelisäännöistä?

Kriminaalihuollon tukisäätiöllä viestinnän pelisäännöt on määritelty yleisesti viestintästrategiassa. Käytännön työssä pelisäännöt ovat muotoutuneet ajan saatossa. Tämän vuoden aikana tukisäätiö ja sen eri työalat laativat omia somestrategioitaan. Työalat miettivät yhdessä myös koko säätiön yhteistä somestrategiaa. Säätiössä noudatetaan someohjeistusta, jossa ohjeistetaan työntekijöitä somen käyttöön työroolissa. Käytännön pelisääntöjä on ollut, mutta nyt tukisäätiö siis haluaa panostaa enemmän systemaattiseen, strategiseen viestintään.

Miten varmistetaan, että viesti ymmärretään?

Kriminaalihuollon tukisäätiö on uudistanut viestintämateriaalejaan. Uudistuksessa on aina tärkeää huolehtia, että kaikki materiaalit ovat yhdenmukaisia ja yhdennäköisiä, saman viestintäperheen jäseniä. Työalat ovat olleet aktiivisesti mukana materiaalien tuottamisessa, sillä he tuntevat parhaiten kohderyhmänsä. Näin on voitu varmistua siitä, että käytetty kieli on kohderyhmään vetoavaa ja mikä tärkeintä, selkeää ja ymmärrettävää.

Selkeän kielen käyttö palvelee kaikki kohderyhmiä. Esimerkiksi suljetuissa vankiloissa olevilla henkilöillä ei ole vapaata pääsyä verkkoon, joten silloin esimerkiksi tukisäätiön julkaisema Lehti vangeille tai Kriminaalihuollon tukisäätiön esitteet voivat olla ainoa tapa tavoittaa ja kertoa tukisäätiön tarjoamista palveluista. Myös materiaaleissa käytetyt kuvat ovat aitoja ja rehellisiä. Näin kokonaisuudesta tulee kohderyhmään vetoava.

Vinkkejä luettavuuteen

Anni muistuttaa, että muodollinen yleiskieli ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kielen tarvitsisi olla kapulakieltä. Muodollinen kielikin voi olla ja sen pitää olla selkeää ja ymmärrettävää. Luettavuutta pohtiessa kannattaa aina lähteä siitä, että tietää ja tuntee kohderyhmän, jolle tekstiä on tekemässä ja viestii kohderyhmän ymmärtämällä kielellä. Organisaation sisällä käytettävät lyhenteet eivät avaudu ulkopuolisille tai esimerkiksi uusille työntekijöille. Kirjoitetun ja puhutun kielen äänensävy voi siis joko vieraannuttaa tai tuoda osaksi yhteisöä. Muista, että vaikka edustat organisaatiota, niin puhut ja kirjoitat kuitenkin ihmisenä ihmiselle.

Sanavalinnoilla ja lauserakenteilla on suuri merkitys selkeässä ja puhuttelevassa viestinnässä. Kumpi seuraavista esimerkeistä on mielestäsi mukavampi tapa ilmaista asia?

  1. Tarvittaessa voit saat apua henkilökunnaltamme.
  2. Autamme sinua mielellämme.

Ihmiset ja tarinat siis kiinnostavat. Kriminaalihuollon tukisäätiön somessa luetuimpia julkaisuja ovatkin olleet ne, joissa ihminen itse kertoo omasta taustastaan ja siitä, miten hän on irtautunut päihde- tai rikoskierteestä. Vertaistarinat auttavat niin vastaavassa tilanteessa olevia henkilöitä kuin antavat ajatuksia päihde- tai rikostaustaisten kanssa työskenteleville.

Kriminaalihuollon tukisäätiö on rikostaustaisten kuntoutuksen asiantuntija, rikostaustaisten ja heidän läheistensä edunvalvoja sekä tukipalveluiden tuottaja ja kehittäjä. Kriminaalihuollon tukisäätiön tavoitteena on edistää rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa rangaistuksen aikana ja vapautumisen jälkeen. Lisätietoa säätiön toiminnasta löydät osoitteesta www.krits.fi.

Inspiksen aamukahavit jäävät kesätauolle. Syksyllä aamukahavit siirtyvät Facebookista Instagramin puolelle. Kahavit järjestetään joka kuukauden kolmas perjantai. Vieraaksemme saapuu asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa keskustelemme mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Ilmoitamme aamukahaveista sekä InstagramissaLinkedInissä että Facebookissa.

Tsekkaa myös nämä artikkelit