Brändin rakentaminen hankeviestinnässä – asiakkaana valmistavan teollisuuden huippuhanke

Design Inspis, brändin rakentaminen hankeviestinnässä, kuvitusta.

Reboot IoT Factory on yksi Inspiksen pitkäaikaisista hankeasiakkaista. Hankkeessa on rakennettu ainutlaatuinen ekosysteemi, joka yhdistää huippututkimuksen, tehtaat ja IoT-ratkaisuja kehittävät yritykset. Tavoitteena on ollut suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn mullistaminen. Design Inspis valikoitui hankkeen kumppaniksi heti sen alkuvaiheessa vuonna 2018, jolloin hankkeen brändin rakentaminen alkoi.

Reboot IoT Factoryn yhdistämät kahdeksan edelläkävijätehdasta, neljä tutkimuslaitosta ja yli 50 pk-yritystä ovat tuottaneet huikeita tuloksia. Tehtaiden haasteisiin on vastattu innovatiivisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Kaikki tulokset ovat jaettu yhteisesti, ja monet ratkaisuista ovat jo käytössä. Hanketta koordinoi VTT ja siinä yhdistyy Oulun yliopiston, Åbo Akademin ja Aalto-yliopiston osaaminen.

Kun Reboot Iot Factory kilpailutti mainostoimistot, Design Inspiksessä hanketoimijoita innosti erityisesti se, että Inspiksellä oli ymmärrystä tutkimuslaitos- ja hanketoiminnasta. Marko Jurvansuu, hankkeen koordinaattori, kertoo ennennäkemättömän hankkeen toteuttamisesta ja siitä, kuinka sen viestintää hoidettiin yhdessä mainostoimiston kanssa.

”Inspiksen kanssa puhuttiin samaa kieltä hyvin nopeasti ja oli luottoa ymmärrykseen ja siihen, että päästään syvälle viestin suunnittelussa.”

Itse hanke sai alkunsa rahoittajien ja yritysten välisissä keskusteluissa, joissa pohdittiin kuinka saada huippututkimus tukemaan yritysten liiketoimintaa ja ylipäätään lähemmäksi yrityksiä. Samalla syntyi idea, että sen sijaan että yksittäisellä hankkeella ratkaistaisiin yksittäinen ongelma, kehitystyöhön saataisiin nopeutta ja leveyttä tekemällä yhdessä – ekosysteemimäisesti. Digitalisaation valtavassa ratkaisuviidakossa tällaiselle mallille oli tarvetta. Tällä alalla kukaan ei ollut aiemmin tehnyt ekosysteemihanketta, joten oma toimintamalli oli tarpeen.

Innovaatioekosysteemin perustana tehokkuus ja luottamus

Ekosysteemimäinen toiminta kuulostaa monimutkaiselta, mutta tässä hankkeessa siitä tehtiin hyvin yksinkertaista. Yritykset ja tutkijat ovat olleet yhdessä mukana rakentamassa mallia, josta on tehty kaikille osapuolille sopiva ja jota on muokattu tarpeen mukaan. Projekti on ollut erittäin menestyksekäs – siitä ovat osoituksena uudet kumppanit, joita on tullut mukaan matkan varrella.

”Reboot IoT Factory -hanke on tuottanut 200 tulosta kolmen vuoden aikana.”

Suurimpana hankkeen onnistumisen taustalla vaikuttavana asiana Marko näkee luottamuksen. Luottamus yritysten ja tutkijoiden välillä on vahva, osapuolet ovat oppineet tuntemaan toisensa, ja tutkimus on nivoutunut lähelle yritysten toimintaa. Tutkijat ovat päässeet pois kammioista tekemään yhteistyötä niin yritysten kuin toisten tutkimuslaitosten kesken aikaisempaa tiiviimmin. Jokainen tutkimusaloite on aina lähtenyt yrityksen tarpeesta. Luottamuksen avulla myös yritykset ovat tulleet tutuiksi toistensa kanssa ja ovat pystyneet toimimaan avoimesti.

Usein ekosysteemi mielletään yhden suuryrityksen arvonluonnin ympärillä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä hankkeessa johtamisen kannalta erityistä on se, että innovaatioekosysteemi toimii kaikkien hyväksi – se ei palvele yksittäisiä tahoja, vaan koko verkostoa. Tutkimuksen johtaminen taas on tutkimuslaitosten edustajien vastuulla – hankkeessa on etsitty parhaat asiantuntijat avoimesti kulloiseenkin tarpeeseen eri tutkimuslaitoksista. Tämä on ollut valtava muutos tutkimuksen dynamiikkaan; nyt ei enää seurata tutkimussuunnitelmaa orjallisesti kahden vuoden ajan, vaan tartutaan nopeasti yritysten heittämiin haasteisiin sitä mukaa kun opitaan uutta.

”Tavoitteena on aina ollut ongelmien nopea ratkaiseminen ja parhaiden resurssien löytäminen.”

Hankkeelle täytyy luoda brändi

Design Inspis on ollut mukana Reboot IoT Factory -hankkeen mainostoimistokumppanina sen alusta lähtien. Brändin rakentaminen alkoi heti.

”Heti alussa havaittiin, että hankkeelle täytyy luoda brändi.”

Yhteistyö on toiminut hyvin – prosessi on ollut dynaaminen ja luova. Markon mukaan yhteistyö on auttanut luomaan rohkeaa brändiä:

”Inspikseltä tulee ideoita ja paljon ehdotuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä, ja perustelut, miksi se kannattaa. Lisäksi hankkeen puolella on ilmennyt säännöllisesti esityksiin liittyviä tarpeita, joihin olemme saaneet nopeasti korkeatasoiset materiaalit.”

Tulevaisuudessa on hedelmällistä pohtia, mitä kaikkea brändin rakentaminen hankeviestinnässä voi olla. Seuraavassa hankkeessa se voidaan suunnitella heti alusta tarkemmin.

Yleisen tason viestintä voi olla esimerkiksi tutkimuksen popularisointia. Hyvä viestintä hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista pitää kaikki osapuolet tyytyväisinä. Vaikka rahoittajien päätökset liittyvätkin lähes pelkästään odotettavissa oleviin tuloksiin, hankkeilta vaaditaan myös viestintää, jotta tieto leviää laajasti, jolloin hankerahan vaikutus moninkertaistuu.

Kilpailu rahoituksesta on kovaa, on tärkeää näyttäytyä kilpailukykyisenä ja viestiä hankkeen sisällöstä selkeästi ja ammattimaisesti myös rahoittajan suuntaan. Hankeidea täytyy onnistua myymään myös omalle organisaatiolle, näkyvyys ja tuki omassa organisaatiossa on ensisijaisen tärkeää. Viestintä on keskeistä myös hankkeen sisällä: aluksi tutkimusideat voivat olla hyvinkin väljiä, mutta yhteisen tahtotilan saavuttamiseksi viestin kiteyttäminen on olennaista – se helpottaa kommunikointia myös hanketoimijoiden välillä.

”Menestyvillä hankkeilla menestyvä tarina ja tarinan tulee olla myös visuaalisesti johdonmukainen.”

Kun hanketta esitellään eri tahoille, idean täytyy hahmottua nopeasti. Tässä mainostoimiston ammattitaito on tärkeässä roolissa. Idean tulee näyttää sisällön lisäksi myös visuaalisesti houkuttelevalta ja ammattimaiselta. Yhteistyökumppanit ja yleisö tunnistavat hankkeen logosta ja muusta visuaalisesta ilmeestä, ja laajemman yleisön kiinnostus hankitaan ammattimaisella viestinnällä. Jo valmisteluvaiheessa voidaan kertoa, mitä ollaan tekemässä, jolloin saadaan uusia kontakteja ja partnereita mukaan.

Design Inspis on suunnitellut ja tuottanut Reboot IoT Factory -hankkeelle paljon viestintää tukevaa materiaalia. Hankkeen logo, verkkosivut, esite, PowerPoint-pohjat, roll upit, brändivalokuvat, tapahtumavalokuvat, kuvitukset, posterit ja kalvosetit ovat Inspiksen käsialaa. Inspis on tehnyt hankkeelle myös someviestintää, tiedotteita ja blogitekstejä.

 

Hankeviestintä on erikoisalaamme! Oletko miettinyt, kuinka hankkeenne erottuisi muista ja saavuttaisi yleisöä? Täytyyhän hyvät tulokset saada näkyville! Ota yhteyttä, niin suunnitellaan hankkeeseenne sopiva viestinnän kokonaisuus!

Tutustu vinkkeihimme, joilla onnistut hankeviestinnässä: Näin hankeviestintä onnistuu – 7 vinkkiä 

Tutustu Reboot IoT Factory -hankkeeseen ja sen tuottamiin ratkaisuihin: https://rebootiotfactory.fi/

Tsekkaa myös nämä artikkelit