skip to Main Content
Graafiseen Suunnitteluun Liittyviä Symboleita.

Graafinen suunnittelu on monipuolista työtä, johon liittyy taustatutkimusta, taiteellista osaamista ja luovan työn metodien hallintaa.

Graafisen suunnittelun hinta

Mistä graafisen suunnittelun hinta muodostuu? Graafinen suunnittelu on luovaa työtä, jolle on vaikea määritellä kiinteää pakettihintaa. Hintaan vaikuttavat suunnittelijan kokemus, koulutus ja osaamisen laatu, mutta myös yrityksen kulurakenne ja itse toimeksiannon laajuus ja vaativuus. Ammattimaisen graafisen suunnittelun ostaminen on kuitenkin pienellekin yritykselle kannattavaa, sillä ammattilaiselta saa sekä kerralla hyvän lopputuloksen että sujuvan työprosessin, jossa asiakkaan toiveita kuunnellaan.

Yritysilme luodaan graafisella suunnittelulla. Jos olet koskaan miettinyt, mistä oikeastaan maksat, kun maksat graafisesta suunnittelusta, mieti, kuinka tärkeä ammattimainen ja erottuva visuaalinen ilme on mille tahansa yritykselle. Yritysilmeen suunnitteluun voit tutustua myös aiemmassa blogiartikkelissamme.

Graafisen suunnittelun hintaan vaikuttaa merkittävästi työn laajuus: onko kyseessä yksittäinen mainos, esite vai laajempi julkaisu, kuten vaikka käsikirja. Perehdymme jokaiseen asiakkaaseemme huolella ja teemme taustatyötä, jolloin työhön käytettyyn aikaan vaikuttavat asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, ideointivaihe, tiedonhaku, itse työn tekeminen, vedoskierrokset mahdollisine korjauksineen, painotiedostojen viimeistely ja painoon lähettäminen. Kaiken kaikkiaan suunnittelu on monivaiheinen tehtävä, erityisesti, jos se vaatii runsaasti luovuutta ja ajattelutyötä.

Arvo ostajalle

Työhön käytetyn ajan lisäksi hintaan vaikuttaa työn asiakkaalle tuottama arvo. Arvo koostuu tuotteen näkyvyydestä ja käyttöiästä. Mitä suurempi näkyvyys ja käyttökertojen määrä, sitä suuremman arvon asiakas tuotteesta saa.

Ostaessasi graafista suunnittelua meiltä pidämme aina huolen tietyistä laatuvaatimuksista. Saat tiedostosi aina oikeina tiedostomuotoina ja oikoluemme aina kaikki tekstit. Kiinnitämme erityistä huomiota digijulkaisujen saavutettavuuteen, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tiedoston pystyy lukemaan ruudunlukuohjelmalla ja tarvittaessa ilman hiirtä. Asettelut ja kontrastit tarkastetaan aina saavutettavuusnäkökulmasta.

Graafinen suunnittelu on luovaa työtä

Luovassa työssä inspis voi joskus iskeä välittömästi, ja työ sujua kuin tanssi. Usein näin ei kuitenkaan tapahdu, eikä inspistä voi jäädä odottelemaan. Tällöin työhön pääsee kiinni erilaisia menetelmiä käyttämällä, ja kaikilla luovan työn tekijöillä on varmasti omat keinonsa. Usein työ vaatii myös perehtymistä asiakkaan toiminta-alueeseen, kilpailijoihin ja tyyliin.

Valmiista suunnittelutyöstä ei siis useinkaan näe, mitä kaikkea sen eteen on tehty.

Asiantuntijat palveluksessanne

Hinnan muodostumiseen vaikuttaa aina myös yrityksen kulurakenne ja työntekijöiden osaamisen laatu. Meillä Inspiksellä työskentelee joukko asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus alan töistä ja korkea tai täsmällisen osaamisen tuottava koulutus taustallaan.

Meidän tapamme tehdä yhteistyötä asiakkaan kanssa on vuorovaikutteinen: suunnittelutyö sisältää aina katselmointikierroksen, ja asiakkaalla on mahdollisuus kommentoida luonnoksia. Asiakas otetaan siis aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Palvelumme on kokonaisvaltaista, eikä asiakkaan tarvitse olla mainonnan tai brändi-ilmeen asiantuntija, sillä me otamme vastuun kokonaisuudesta.

Jos työtä tarjotaan selkeästi liian halvalla, täytyy kysellä myös ostajan vastuun perään: mitä polkuhinnalla voi odottaa saavansa? Toisaalta myös asiakasta voi epäilyttää liian alhainen hinta: saanko varmasti laatua näin halvalla? Tämän vuoksi myös suunnittelijan on hyvä pitää arvonsa mielessään. Halpa hinta on huonoin mahdollinen kilpailuvaltti, sillä aina löytyy joku, joka tekee vielä halvemmalla. Lisää hinnoitteluvinkkejä löydät Innolight Consultingin Katja Lindholmin esityksestä.

Graafinen suunnittelu pienelle yritykselle

Graafisen suunnittelun ostaminen voi tuntua suurelta satsaukselta, etenkin pienille yrityksille. Tässä kohtaa täytyy muistuttaa, että hinnoissa on aina muokkausvaraa: palvelu voidaan räätälöidä juuri sinun yrityksesi tarpeita vastaavaksi, etkä koskaan maksa turhasta. Laskuja voidaan myös osittaa.

Hyvä visuaalinen ilme ja erottuva brändi usein maksavat itsensä takaisin. Graafisen suunnittelun ostaminen ammattilaiselta on ennen kaikkea turvallinen valinta: saat varmasti rahoillesi vastinetta ja lopputuloksen, johon voit olla tyytyväinen ja joka on kerralla hyvä.

Back To Top