Hankeviestinnän haasteita – verkostohankkeen viestintä ja 3 vinkkiä aloittaville hankkeille

Design Inspiksen Laura Tiiton suunnittelemaa hankeviestintää

Kasvun ekosysteemit -hankkeelle toteutettuja viestinnän materiaaleja.

Kasvun ekosysteemit on 6Aika-kaupunkien verkostohanke, jossa osallistuvia kaupunkeja tuetaan kehittämään innovaatiopalveluja ja -verkostoja yrityksiä varten. Hanke tukee myös kasvuhakuisia yrityksiä kiinnittymään niille sopiviin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa tukeviin verkostoihin ja palveluihin. Haastattelin Saana Rantsia, hankkeen projektipäällikköä hankeviestinnästä ja sen haasteista, joita Design Inspis oli mukana ratkomassa.

Kasvun ekosysteemit -hankkeen ydin on vaikuttaa siihen, että kaupungit parantavat innovatiivisen kasvuyrittäjyyden edellytyksiä yhdessä korkeakoulujen ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Me Inspiksellä suunnittelimme ja toteutimme hankkeelle monipuoliset viestinnän perusmateriaalit: esitteen, julisteen ja roll-upin. Konkreettisten materiaalien suunnittelun lisäksi muotoilimme yhteistyössä pääviestit ja visuaalisen ilmeen. Taitoimme ja oikoluimme hankkeen loppujulkaisun ja järjestimme hanketoimijoille hankeviestinnän työpajan.

”Saimme myös apua siihen, miten rakentaa vaikuttamis- ja markkinointiviestinnän toteutus systemaattisilla työkaluilla, muun muassa asiakaspersoonien kautta. Näitä voimme hyödyntää seuraavien hankkeiden valmistelussa ja toteutuksessa,” Saana lisää.

Hankeviestintää kokeneen mainostoimisto­kumppanin kanssa

Kasvun ekosysteemit on laaja ja monipuolisesti eri toimijoita ja kohderyhmiä kokoava hanke. Tällaisessa hankkeessa, jonka teema on hyvin abstrakti, viestintä on tavallista haasteellisempi kokonaisuus ja se on suunniteltava tarkasti.

”Monitahoisessa ja paljon eri teemoja sisältävässä hankekokonaisuudessa viestintä muodostaa erityisen haasteen. Lähdimme liikkeelle pääkohderyhmistä ja pyrimme muodostamaan sellaisia yhteisiä viestejä, jotka samalla nivoisivat toimintaamme yhteen ja sopisivat eri osaprojekteille.”

Verkostohankkeen viestinnässä oli monia vaiheita, mutta laajatkin projektit lähtevät liikkeelle alkuideoinnista. Inspiksen vahvasta hankeviestinnän kokemuksesta oli suurta hyötyä yhteistyössä Kasvun ekosysteemit -hankkeen kanssa:

”Aloitimme yhteistyön ideoinnista ja etenimme eri vaiheiden kautta tulosten kokoamiseen sekä julkaisun tuottamiseen. Meille oli avuksi se, että Design Inspiksellä on ollut vastaavia asiakkuuksia ennenkin ja asioista pystyttiin aina sopimaan joustavasti.”

”Inspiksen kanssa on ollut mukava työskennellä ja kaikkiin tilanteisiin on löydetty yhdessä ratkaisut. Apua ja ymmärrystä meidän tarpeista on löytynyt!”

Vinkkejä aloittaville hankkeille

Saanan vinkit uusille hanketoimijoille ja aloittavissa hankkeissa työskenteleville:

  • Kunnollisten perusviestien muodostamiseen kannattaa aina ottaa aikaa, vaikka aina onkin kiire ja viestinnälle monenlaisia paineita toimintaa käynnistellessä.
  • Työstäkää muutama toimiva peruspohja ja valitkaa keskeisin viestintäkanava, johon on tärkeintä panostaa.
  • Jokaiseen hankkeeseen on räätälöitävä sopiva viestintätapa ja löydettävä oikeat kumppanit toteutukseen niin omasta kuin muista organisaatioista sekä viestinnän ammattilaisten parista.

Kuinka kaupungit voivat tukea innovaatioita ja kasvuyrittäjyyttä?

Hankkeen loppujulkaisuun on koottu kaupunkien hankkeen puitteissa toteuttamia toimia innovaatioiden ja kasvuyrittäjyyden edistämiseksi. Julkaisu perehdyttää kaupunkien vaikutusmahdollisuuksiin innovaatiotoiminnan ja kasvualojen elinvoimaisuuden kasvattamiseksi ja ylläpitämiseksi ja auttaa hahmottamaan toimiviksi todettuja rooleja ja tehtäviä ekosysteemi- ja yritysrajapinnassa. Julkaisussa esitellään kehitettyjä palveluja ja alustoja sekä tehtyä työtä innovaatiokeskittymissä, kuten hyödyllisiä yhteistyömalleja, hyväksi havaittuja palvelupolkuja sekä esimerkkejä toteutetuista kokeiluista.

Lue julkaisu: KAUPUNGIT KASVUYRITYSTEN JA INNOVAATIOTOIMINNAN TUKENA

Tutustu hankkeeseen tarkemmin: Kasvun ekosysteemit

 

Kaipaatko apua hankeviestintään? Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Tsekkaa myös nämä artikkelit