Innovaatioseteli

Miia Törmänen ja Risto Lustila aamukahavilla keskustelemassa innovaatiosetelistäMiia Törmänen ja Risto Lustila aamukahavilla keskustelemassa innovaatiosetelistä

Aamukahaveilla 8.3.2019 vieraanamme Risto Lustila.

Aamukahavilla vieraana palvelupäällikkö Risto Lustila

Maaliskuun alussa Miia sai vieraakseen Business Finlandin palvelupäällikkö Risto Lustilan. Riston ja Miian aamukahavien aiheena oli innovaatioseteli.

Design Inspiksellä on omaa kokemusta innovaatiosetelistä, sillä olemme olleet mukana kehittämässä uutta Hyvinvoima-konseptia kahden asiakasyrityksen kanssa: Valmennuskeskus Voimalan  ja Valmennustrion. Risto puolestaan on ollut alusta asti kehittämässä innovaatioseteliä, joten hän on todellakin oikea henkilö kertomaan setelistä.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Innovaatioseteliä eivät voi hakea suuryritykset eivätkä toiminimet. Innovaatioseteli auttaa kasvattamaan ja kehittämään sekä yrityksen omaa liiketoimintaosaamista että asiakaskuntaa. Innovaatiosetelillä yritys ostaa käyttöönsä sellaista ulkopuolista osaamista, jota yrityksellä itsellään ei ole. Ulkopuolinen asiantuntija auttaa yritystä pääsemään eteenpäin uuden tuote- tai palveluidean kanssa tai vaihtoehtoisesti tekemään myös päätöksen idean hautaamisesta. Idean toteuttamatta jättäminen voi nimittäin joskus olla hyödyllinen vaihtoehto, sillä näin yritys voi säästää turhia satsauksia huonoon ideaan.

Mihin innovaatioseteliä voi käyttää?

Innovaatiosetelin suuruus on 5 000 euroa (+ ALV). Innovaatioseteliä voi käyttää käytännössä melkein minkä tahansa tuotteen tai idean kehittämiseen, sillä edellytyksellä, että tuotteella tai palvelulla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja se on hakijayritykselle uusi. Tuotteen tai palvelun tulee siis herättää suurempaa kysyntää. Toki tuote tai palvelu voi olla tärkeä, vaikka se ratkaisisi vain harvojen haasteita ja volyymi jäisi pieniksi. Näihin tapauksiin innovaatioseteliä ei kuitenkaan voi käyttää.

Vaikka setelin nimessä on jo sana innovaatio, ei tuotteen tai palvelun tarvitse kuitenkaan olla absoluuttisesti uusi markkinoilla. Riittää siis, että tuote tai palvelu on uusi kehittävälle yritykselle. Innovaatioseteliä ei voida myöntää olemassa olevan tuotteen tai palvelun jatkokehittämiseen. Business Finlandin tavoitteena nimittäin on, että innovaatioseteli-rahoituksella on vaikuttavuutta. Vaikuttavuus puolestaan tulee siitä, että työn tuloksena syntyy jotain uutta.

Miten yritykseni pääsee innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi?

Business Finland ylläpitää palveluntarjoajista rekisteriä, jonne yritykset voivat ilmoittautua. Business Finland on parhaillaan (maaliskuu 2019) uudistamassa palveluntarjoajien hakujärjestelmää. Rekisteristä löytyy sekä kansainvälistymisasiantuntijoita että innovaatiosetelin palveluntarjoajia.

Innovaatiosetelin palveluntarjoajana yritys pääsee tuomaan esille omaa osaamistaan. Palveluntarjoajaa etsivät asiakkaat voivat hakea rekisteristä tarvitsemiaan palveluita erilaisilla hakutekijöillä. Voidakseen olla palveluntarjoaja, yrityksen ei kuitenkaan ole pakko olla Business Finlandin rekisterissä. Palveluntarjoajaksi pääsee, mikäli täyttää Business Finlandin asettamat vaatimukset. Sekä palveluntarjoajalla että myös asiakkaalla täytyy olla Suomen asiakastiedon Rating Alfa vähintään A. Yrityksillä ei myöskään saa olla verovelkoja tai muita maksuhäiriöitä.

Minkälainen prosessi innovaatiosetelin hakeminen on?

Yritys, jolla on uusi kehitettävä tuote tai palvelu mihin tarvitsee ulkopuolista osaamista, kannattaa tutustua rahoitukseen Business Finlandin rahoituksen sivuilla (osoite löytyy tekstin lopusta). Mikäli kokee että kriteerit täyttyvät, yritys laittaa Business Finlandille hakemuksen sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Hakemus käsitellään ja joko hyväksytään tai hylätään. Myös lisätietoja päätöksen tueksi voidaan pyytää. Innovaatioseteliä hakevalla yrityksellä tulisi myös tässä vaiheessa olla selvillä haluamansa palveluntarjoaja, jonka osaamista yritys on siis setelillä ostamassa. Työ voidaan aloittaa, kun innovaatioseteli on myönnetty. Työn valmistumisen jälkeen asiakas raportoi siitä Business Finlandille. Palveluntarjoaja puolestaan laskuttaa Business Finlandia. Asiakasyrityksen ei itse tarvitse huolehtia rahaliikenteestä.

Innovaatiosetelin tulevaisuus

Innovaatioseteli-rahoitusta saaneista yrityksistä on niin monta hyvää esimerkkiä, ettei Risto osaa yhtä äkkiä nimetä vain yhtä. Hän näkee ja kuulee innovaatiosetelin saaneista yrityksistä jatkuvasti mediassa. Vaikka innovaatiosetelin tulevaisuus on vielä auki, sitä voi kuitenkin hakea koko ajan vuoden 2019 loppuun saakka. Riston mukaan ministeriössä varmasti mietitään erilaisia vaihtoehtoja ja skenaarioita innovaatiosetelin tulevaisuudelle. Innovaatioseteli on rahoitusmuotona herättänyt paljon mielenkiintoa, sillä siinä on havaittu selkeitä etuja: hallinnolliset kustannukset ovat laskeneet merkittävästi ja prosesseja on saatu ketterämmiksi.

Ketteryys askarruttaa kysymyksenä myös itse tuotekehityksessä. Riston ratkaisu ketterään tuotekehitykseen onkin juuri se, että otetaan mukaan ulkopuolinen asiantuntija. Yrityksen sisällä ideat saattavat usein rullata samaa vanhaa kaavaa, mutta ulkopuolinen asiantuntija voi toiminnallaan terävöittää tuotekehitysprosessia. Kaikkea ei kannata tehdä itse, asioita täytyy priorisoida ja asettaa ne aikajanalle. Ennen kuin uppoudutaan tuotteen tai palvelun kehittämiseen syvemmin, kannattaa kuitenkin aina kysyä itseltään kysymys, että onko tästä tuotteesta tai palvelusta kiinnostunut joku muukin kuin minä? Lisäksi tuotteen tai palvelun kehittämisessä tulisi aina pitää mielessä myös aineettoman omaisuuden oikeudet eli IPR-oikeudet. Ideat ovat nimittäin suojattomia.

Innovaatioseteli lukuina

Innovaatiosetelin vaikuttavuudesta on tehty arviointiraportteja. Tampereen yliopiston vaikuttavuusarvioinnissa todettiin, että yhdeksän kymmenestä projektista olisi jäänyt toteutumatta osittain tai kokonaan ilman innovaatioseteliä. Innovaatiosetelillä ja ulkopuolisen asiantuntijan avulla on siis selvästi ollut kannustava vaikutus yrityksiin.

Innovaatiosetelirahoitus käynnistyi lokakuussa 2016. Tällä hetkellä seteli on myönnetty 3 880:lle yritykselle. Hakemuksia on tullut reilut 6 0000. Yleisimmät hylkäysperusteet hakemukselle ovat olleet joko taloudelliset seikat tai se, että innovaatioseteliä olisi käytetty olemassa olevan tuotteen, palvelun tai yrityksen prosessin kehittämiseen. Pohjois-Pohjanmaan alueelle innovaatioseteleitä on myönnetty 299 kappaletta. Palveluntarjoajia Business Finlandin rekisterissä on 3500 kappaletta.

Alla kuva rahoituksesta maakunnittain. (Lähde Business Finland.)

Innovaatioseteli-taulukko

Lisätietoa innovaatiosetelistä löydät Business Finlandin verkkosivuilta. Sivuilta löydät myös hakuohjeet ja Risto Lustilan yhteystiedot.

Inspiksen aamukahavit järjestetään joka kuukauden kolmas perjantai Facebookin livelähetyksenä. Vieraaksemme saapuu asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa keskustelemme mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Ilmoitamme aamukahaveista somekanavissamme: Instagramissa, Facebookissa ja LinkedInissä.

Tsekkaa myös nämä artikkelit