Mainonnan suunnittelu on luovaa ideointia ja tarkkaa toteuttamista

Design Inspis - mainonnan suunnittelu luovaa ideointia, esimerkkikuva

Kuvaa valitessa mietitään millainen kuva toimisi parhaiten kohderyhmälle. Vetoaako katsojaan paremmin herkulliset jäätelöt vai lapsi jäätelöiden kanssa?

Mainonnan suunnittelu on luovaa työtä, joka vaatii usean ammattilaisen panosta. Lopputulos on tarkkaan mietitty, kohdennettu ja muokattu sopivaksi jokaiseen kanavaan. Mutta miten mainosten suunnittelu oikein etenee? Mitä pitää ottaa huomioon?

Mainonnan suunnittelu alkaa ideoinnista!

Mainoksen suunnittelu alkaa ideoinnilla, jolloin mainokselle suunnitellaan konsepti. Keskeisintä mainonnan suunnittelussa on tietysti se, millainen kuva-aihe ja viesti sopii mainostettavaan asiaan tai palveluun. Ideointivaiheessa mietitään myös, kenelle tuote tai palvelu on tarkoitettu, millainen mainos sopii juuri kyseiselle kohderyhmälle ja mistä tämän kohderyhmän tavoittaa parhaiten.

Apuna ideoinnissa voi käyttää erilaisia brainstormaus-menetelmiä, joissa tarkoituksena on tuottaa valtava määrä erilaisia ideoita ja erotella jyvät akanoista. Ihannetapauksessa ideointiin osallistuu kampanjan suunnittelutiimi – AD tai graafinen suunnittelija, tekstisuunnittelija, tarvittaessa viestintäsuunnittelija – asiakas ja mahdollisesti myös asiakkaan asiakas. Pienet mainoskampanjat hoituvat silläkin tavalla, että asiakas antaa lähtökohtatiedot ja AD-Copy-pari tuottaa ideat nopeasti niiden perusteella.

Meillä ihan suunnittelun alkuvaiheessa keskustellaan myös budjetista ja aikataulusta sekä sovitaan työnjaosta ja prosessista. Varsinaisen mainosaineiston lisäksi voimme tehdä esimerkiksi laskeutumissivuston, jonne mainos johtaa.

 

Miten ideat jalostuvat mainoksiksi?

Mainoksessa kuva herättää huomion ensimmäisenä. Sen jälkeen luetaan otsikko ja viimeisenä – jos kuva ja otsikko ovat olleet tarpeeksi kiinnostavat –  luetaan muu teksti. Mainoskuvan suunnittelu on siis hieman monimutkaisempaa kuin kivan kuvan valitseminen kuvapankista. Kuvan valintaan vaikuttavat esimerkiksi yrityksen graafinen ilme ja tyyli, ne antavat suunnittelulle raamit ja voivat määrittää esimerkiksi millaisia kuvia, värejä ja fontteja voidaan käyttää.

Ensin täytyy kuitenkin päättää kuvan toteutustapa. Lähdetäänkö liikkeelle grafiikalla vai valokuvalla? Kuvamaailmaa voidaan ideoida esimerkiksi rakentamalla Moodboard Pinterestiin tai Padletiin. Sitten tuotetaan kuva, eli esimerkiksi valitaan se kuvapankista, valokuvataan itse, piirretään ja tarvittaessa vaikkapa animoidaan. Sosiaalisessa mediassa mainos voi koostua myös kuvien sarjasta tai vaikkapa lyhyestä videosta.

Yleensä kuvaa käsitellään jonkin verran,  vähintäänkin rajataan oikeaan kokoon. Kuvan päälle voi tulla tekstiä ja esimerkiksi logot, ja kuvan värejä voidaan muokata. Samasta materiaalista tehdään myös versiot eri medioihin. Ammattilaisetkaan eivät aina arvaa minkälainen viestin ja kuvan yhdistelmä toimii parhaiten, ja silloin erilaisia kuvavaihtoehtoja ja tekstejä voidaan testata kohtuullisen helposti esim. Facebookin A/B-testaustyökalulla.

Tekstin ja kuvan tulee sopia yhteen aiheen ja mielikuvien suhteen. Tekstisuunnittelussa kuunnellaankin herkällä korvalla asiakkaan toiveita ja tutkitaan eri tekstien ja sanavalintojen synnyttämiä mielikuvia.

Valokuva vai piirros, mainonnan suunnittelun esimerkkikuva

Mitä mainoksen suunnittelussa pitää ottaa huomioon?

Suunnitteluun vaikuttaa mainonnan tavoite. Mitä mainoksella halutaan saada aikaan – halutaanko saada nopeita tuloksia, esimerkiksi myytyä varasto tyhjäksi tai osallistujia tapahtumaan, vai tehdäänkö pitkän tähtäimen strategista markkinointia, jossa tavoitteena on brändin tunnettuus tai oikeanlainen mielikuva. Tavoitteiden perusteella määritellään myös mittarit, joilla mitataan mainonnan tehokkuutta ja sitä, miten hyvin mainos toimii. Mittareina voivat tällöin olla esimerkiksi osallistujamäärä ja myytyjen kappaleiden määrä. Jälkimmäisessä tapauksessa mainetta voisi mitata laadullisella kyselyllä.

Mainosmateriaalin suunnittelussa huomioidaan valitut kanavat ja samaa mainosaineistoa muokataan eri kanaviin sopivaksi. Tekstien luettavuuden säilyminen on keskeistä: ne tulee pystyä lukemaan esimerkiksi autolla ohi ajaessa. Me mietimme myös, miltä mainos näyttää asiakkaan somefeedissä tai mainosbanneri nettisivuilla eli millä keinoin mainos erottuu muusta visuaalisen viestinnän tulvasta mahdollisimman hyvin.

Mainonnan suunnitteluun vaikuttavat myös aikataulu ja budjetti. Toteutuskulujen lisäksi tulee mediamaksuja valituista kanavista riippuen. Aikataulu kannattaa suhteuttaa tavoitteisiin: mitä isomman päätöksen ja sitoumuksen loppuasiakas joutuu tekemään, sitä enemmän aikaa päätöksen tekemiseen tarvitaan.

Hyvä mainoskampanja puhuttelee kohderyhmää ja siitä käy selkeästi ilmi, mitä tuotetta tai palvelua mainostetaan. Mainos houkuttelee katsojan ostopolulla eteenpäin esimerkiksi lukemaan lisää tuotteesta ja lopulta tekemään ostopäätöksen.

Paras mainos erottuu massasta, ihastuttaa, vihastuttaa tai herättää oivalluksen. Toimivan mainoksen avulla tuote ja brändi jäävät mieleen, vaikka tuotteelle ei juuri silloin olisi tarvettakaan.

 

Kaipaatko yrityksellesi näkyvyyttä? Kokeneet, luovat ja rohkeat suunnittelijamme ottavat mielellään haasteen vastaan! Ota yhteyttä ja aloitetaan suunnittelu!

Tsekkaa myös nämä artikkelit