Kierrätyspisteen visuaalisen ilmeen suunnittelu – opastusta, houkuttelua ja arkipäivän katseenkestävyyttä

Kierrätyspisteen visuaalisen ilmeen suunnittelu: kuvassa jätelajien symbolit.

Mainostoimistossa tulee eteen monenlaisia suunnittelutöitä – kuten kierrätyspisteen visuaalisen ilmeen suunnittelu. Millainen ilme houkuttelee ja opastaa kierrättämään? Graafikkomme Laura suunnitteli Vaasan opiskelija-asuntosäätiölle kierrätyspiste-pilotin.

Uusi kierrätyspiste on pilottiprojekti, jonka ilmettä ja konseptia hyödynnetään muissakin VOASin asuntokohteissa. Tavoitteena on saada vastaavat, lajittelua ja kierrättämistä helpottavat kierrätyspisteet jokaiseen kohteeseen.

Graafikollemme Lauralle tämä oli mieleinen projekti: ”Uudennäköisen kierrätyspisteen suunnittelu oli mielenkiintoinen ja innostava työ. Ympäristöarvot ovat tärkeitä sekä Inspikselle että VOASille.”

Printtiverhoilulla visuaalisuutta Molok-astioihin

VOAS ja jäteastioiden valmistaja Molok olivat ennalta valinneet tähän kohteeseen Molok Domino -astian, joka on suorakulmainen, päältä täytettävä ja maahan upotettava malli. Astiat tulivat kohteen asukasmäärän mukaisessa koossa. Suomessa lajitellaan tällä hetkellä seitsemän jätelajia, eli jätepisteeseen tuli seitsemän säiliötä (poltettava jäte, muovi, kartonki, paperi, biojäte, lasi ja metalli).

Molok Domino jäteastiat.
Molok Domino-jäteastiat.

”Molok antoi vapaat kädet suunnitteluun. Itse jäteastiat valmistetaan kuitenkin kestävyys- ja käytettävyyssyistä samalla kaavalla, joten niissä oli valmiiksi ajateltu mitkä osat ovat ilmeeltään muokattavia. Varsinaista visuaalisuutta ja VOASin omaa ilmettä suunniteltiin astioiden seinämiin. Niihin tehtiin printtiverhoilu eli omat voasinnäköiset printit.”

Yhteisenä tavoitteena kierrättämisen lisääminen

Suunnittelu alkoi yhteisellä palaverilla VOASin, Inspiksen ja Molokin kanssa. Inspiksen tehtävänä oli visioida uudelle kierrätyspisteelle oma ilme, joka kuvastaa VOASia ja kannustaa kierrättämään.

VOASin toimitusjohtaja Marko Ylimäen mukaan tärkeimpänä tavoitteena oli luoda hyvät edellytykset lajittelulle. Toinen tavoite oli parantaa piha-alueiden viihtyisyyttä.

”Halusimme, että kierrätysaste parantuu oleellisesti nykyisestä. Säätiön asuntojen kautta kulkeutuu vuosittain runsaat 415 tonnia jätettä.”

Myös jäteastioiden valmistajalle kierrätyksen edistäminen on tärkeä tavoite.

”Molok-astioiden visuaalisessa suunnittelussa pitää ottaa huomioon ympäröivät kiinteistöt, värimaailma ja käyttäjäkunta – VOASilla opiskelijat. Suunnittelussa otetaan huomioon myös lajittelun oikea oppiminen ja hyvän lajittelutuloksen saavuttaminen,” kertoo myynti- ja alueasiantuntija Mervi Kailasto Molokilta.

Astioiden kansissa päätimmekin käyttää jätelajien tunnusvärejä:

 • poltettava jäte: oranssi
 • muovi: keltainen
 • kartonki: sininen
 • paperi: vihreä
 • lasi: valkoinen tai vaaleanharmaa
 • metalli: musta tai tummanharmaa
 • biojäte: ruskea.

Tunnusvärejä on kehitetty kansainvälisessä yhteistyössä yhtenäistämään lajittelua ja niitä on tarkoitus ottaa laajalti käyttöön tulevaisuudessa myös Suomessa. Astioiden väreihin ei haluttu suoraan VOASin brändivärejä, eli keltaista ja sinistä, sillä astiat ovat myös muiden kuin VOASin asukkaiden käytössä, joten lajittelun tunnusvärit olivat hyvä ratkaisu ilmeeseen.

Onnistunut visuaalinen ilme tukee käyttöä

Seuraavaksi Inspiksen suunnittelijat pitivät yhteisen ideointihetken, jossa keksittiin erilaisia ilmeitä ja ideoita kierrätyspisteelle. Laura suunnitteli ideoinnin pohjalta neljä erilaista ilmettä.

”Yhteisideoinnin lopputuloksena tein luonnokset neljästä erilaisesta tyylistä, joista toteutettavaksi valikoitui yksinkertainen väritausta ja jätelajeja kuvaavat symbolit. Tyyli kestää hyvin aikaa ja sopii myös VOASin omaan ilmeeseen.”

Valitut värit ovat kirkkaita ja kuvituksessa käytettäviä symboleita tuli yhteensä noin 30 kappaletta. Niissä on kuvattu kierrätettäviä esineitä, kuten kirjekuori ja lasipurkki.

Jäteastioiden visuaalisen ilmeen suunnittelu: ilme muokattuna valokuvaan.
Valmis grafiikka valokuvaupotuksessa. Tältä ilme näyttää aidossa ympäristössä.

Suunnittelun loppuvaiheessa visuaalinen ilme, infotekstit ja lajittelua helpottavat symbolit kävivät vielä tarkistettavana ja kommentoitavana useammalla eri taholla. Näin varmistimme, että pitkäaikaiseen ja suuren ihmisjoukon käyttöön tuleva grafiikka on kaikin puolin toimivaa.

Inspiksen suunnittelutiimi arvioi grafiikan saavutettavuuden, ja Molok antoi vinkkejä toimiviksi todetuista materiaaleista. Suunnittelua tehtiin huolellisesti käytettävyys edellä, ja Laura varmisti symbolien ja ohjeiden pätevyyden paikalliselta jätehuollolta.

”Olin yhteydessä Vaasan alueen jätelaitokseen Stormosseniin, joka tulee käsittelemään uudesta pisteestä kerätyt jätteet. Heiltä varmistimme, että valitut symbolit ovat yhtenäiset lajitteluohjeistuksen kanssa, ja että astioiden lajitteluohjeet pitävät paikkansa.”

Viimeisenä silauksena kierrätyspisteeseen tehtiin vielä kaksi lajittelua helpottavaa lisäystä: paristojen keräystä varten pieni laatikko ja biojätteen yhteyteen laatikko, josta asukkaat saavat ottaa käyttöönsä biojätepusseja ilmaiseksi.

Valmis painettu printtiverhous toimitettiin asennusvalmiina Vaasaan yhdessä kierrätyspisteen muiden osien kanssa.

Valmis kierrätyspiste taloyhtiön pihalla.
Kierrätyspiste asennettuna ja käyttövalmiina.

Mitä kaikkea kierrätyspisteen visuaalisen ilmeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon?

 • Pitkäikäisyys. Visuaalisen ilmeen tulee kestää aikaa ja sääolosuhteita. ”Kesäinen valokuvamaisema saattaisi näyttää talvella oudolta.”
 • Ilme osana asukkaiden arkipäivää. Astiat ovat hyvin näkyvällä paikalla taloyhtiön pihalla, ja asukkaat näkevät ne päivittäin. ”Pidin omana suunnittelun ohjenuoranani sitä, millaiset astiat haluaisin nähdä omalla pihallani.”
 • Brändi-ilme. Astioista haluttiin tehdä VOASin näköisiä, muttei kuitenkaan liikaa. ”Emme laittaneet astioihin esimerkiksi VOASin logoa emmekä värejä, mutta käytimme brändifonttia ja VOASin tyyliin sopivaa grafiikkaa.”
 • Saavutettavuus. Astioiden grafiikat ja tekstit opastavat lajitteluun, joten värivalinnoissa ja tekstin koossa huomioitiin saavutettavat sävyt ja helppo luettavuus.
 • Jätteiden lajittelun perussäännöt. Astioiden ilmeen suunnittelun punaiseksi langaksi valittiin jätelajien omat tunnusvärit, jotka helpottavat lajittelua.
 • Lajittelun helpottaminen ja parantaminen. Yksi tavoitteista on saada uuden jätepisteen käyttäjät lajittelemaan enemmän. ”Valitsimme kuvitukseksi symboleita, joista näkee millaista tavaraa kyseiseen astiaan saa laittaa. Lisäksi tekstit ja värit kannustavat laittamaan jätteet oikeaan astiaan. Tekstit tehtiin kolmella kielellä, koska käyttäjiä on useamman kielisiä.”
 • Jätteiden jatkokäsittely. Jätteiden lajittelu oikeisiin astioihin on niiden jatkokäsittelyn ja kierrätettävyyden kannalta tärkeää. ”Esimerkiksi symbolien tulee pitää yhtä paikallisen jätteenkäsittelyprosessin kanssa.”

Hyvän suunnittelun lopputuloksena hyvää palautetta keräävä pilottipiste

Lopputulosta me inspisläiset emme ole päässeet vielä näkemään livenä, mutta valokuvien ja palautteen perusteella ilme vaikuttaa toimivalta.

”Olen tyytyväinen, että käytimme astioissa runsaasti väriä – kierrätyspiste on piristävä ja kiinnittää huomion. Olen tyytyväinen myös siihen, että grafiikka on muuten melko hillitty. Uskon, että astioiden värikoodauksesta ja jätelajien mukaisista symboleista on todella hyötyä ja ne kannustavat asukkaita lajittelemaan tarkemmin. Tämä oli erityisen tärkeä tavoite suunnittelussa myös minulle,” Laura kertoo.

VOASin Marko Ylimäen mukaan suunnittelu sujui joustavasti: ”Saimme ilahduttavan paljon erilaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia nähtäväksi”. Palautettakin on jo saatu: ”Uudet astiat ja hyvä suunnittelu on saanut kiitosta erityisesti selkeydestään.”

Mervi Kailasto Molokilta kertoo suunnittelun olleen tehokasta ja kivutonta.

”VOASin kohteessa suunnittelu sujui tehokkaasti. Suunnittelutoimisto oli omatoiminen ja teimme loistavaa yhteistyötä. Lopputuloksesta tuli erittäin hyvä.”

 

Tsekkaa myös nämä artikkelit