Valokuvauksen trendit 2019

Jenina, Miia ja Petteri aamukahavilla Design Inspiksen tiloissa

Petteri Löppönen vieraanamme 21.12.2018. Tulevan trendin mukaisesti, keskustelijamme eivät ole luonnollisesti huomaavinaan kameraa.

Design Inspiksen Miia ja Jenina kutsuivat LUMO Imagen yrittäjän, valokuvaaja Petteri Löppösen keskustelemaan aamukahvien merkeissä valokuvauksen trendeistä niin vuonna 2018 kuin 2019.

Vuonna 2018 valokuvaamisessa korostui entistä enemmän visuaalisuus ja viestin personointi. Valokuvat kannattaa suunnitella ja ottaa niin, että ne puhuttelevat yrityksen viestinnässä oikeita kohderyhmiä.

Vuonna 2018 videot jatkoivat suosionsa kasvattamista

Valokuvaajien kannattaa myös seurata trendejä ja tarjota sellaisia palveluita, joita asiakkaat kysyvät eli esimerkiksi juuri videokuvaamista. Enää ei kuvata pelkästään suuren budjetin isoja mainosvideoita, vaan videokuvausta tilataan myös pienempiä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa jaettavia videoita varten. Videomainonta on myös kasvattanut osuuttaan sekä Instagramissa että Facebookissa.

Sosiaalisen median vaikutuksesta pystykuvia otetaan nykyään entistä enemmän. Ne ovat mobiiliystävällisempiä ja helpompi jakaa Instagramissa, nyt kun Instagram ei enää pakota kuvia neliömuotoon. Kuvaajalle nämä kuvan eri muodot tuovat kuvaustilanteeseen yhden ylimääräisen näkökulman muistettavaksi. Työtä tehdessään kuvaaja miettii mahdollisten mallien ohjaamisen lisäksi koko ajan myös kuvan sommittelua ja sitä, että jokaisesta tilanteesta otetaan kaikki asiakkaan tarvitsemat kuvat. Jos kuvaa käytetään painotuotteissa, niin kuviin tulee tarvittaessa jättää myös riittävästi tyhjää esimerkiksi tekstejä tai logoja varten.

Omat kuvat vrs. kuvapankkikuvat

Kuvapankeista voi tarvittaessa löytää sopivia kuvia. Kuvapankkia valitessa kannattaa huomioida, että sen toiminta on eettistä. Kuvien etsimiseen voi  kuitenkin mennä yllättävän paljon aikaa eivätkä ne välttämättä ole kaikin puolin juuri sellaisia kuin tarvittaisiin. Helpompaa on, että yritys tilaa kuvauksen suoraan valokuvaajalta. Näin kuvaaja pystyy ottamaan kuvat varta vasten tiettyä tilannetta ajatellen ja tästä syystä kuvan käyttäminen esimerkiksi markkinoinnissa on helpompaa. Omilla yrityskuvilla yritykset voivat myös brändätä paremmin omaa osaamistaan ja tuoda esille sen henkilökuntaa. Yritykselle otetut omat valokuvat sopivat myös paremmin suomalaiseen kulttuuriin. Ne ovat usein aidompia ja rehellisempiä kuin kuvapankista löytyneet poseerauskuvat, joiden valaistus tai värimaailmakaan eivät välttämättä sovi tarvittavaan tilanteeseen.

Aitous ja rehellisyys kuvissa

Vuoden 2019 trendejä Petterin ja Jeninan mielestä ovat aitous ja rehellisyys. Kuvissa saa näkyä oikea elämä eikä niiden tarvitse olla kiiltokuvamaisia tai lavastettuja tilanteita. Poseeraaminen jätetään pois: kuvista tulee sellainen tunnelma kuin kuvaaja olisi salaa käynyt napsaisemassa aidosta tilanteesta kuvan. Retrotyylikin tekee paluutaan, kuten muodissakin. Sekä varsinaiset kamerat että matkapuhelinten kamerat kehittyvät koko ajan: ihmiset kuvaavat yhä enemmän ja ovat kiinnostuneita kuvaamisesta. Miten tässä kasvavassa valokuvaajien joukossa voi sitten erottua joukosta? Yksi mahdollisuus on näyttävällä kuvankäsitelyllä ja kuvakompositioilla. Ennustamme, että nämä tulevat myös nostamaan entistä enemmän suosiotaan vuonna 2019. Hyvä valokuva erottuu aina. Myös lisätyn todellisuuden käyttäminen viestinnässä kasvaa koko ajan. Tosin sen vaatimat ylimääräiset sovellusten asentamiset saattavat käyttäjien mielestä viedä liikaa aikaa, johdattaa ajatukset pois varsinaisesta tilanteesta ja näin tappaa mielenkiinnon. Digitaalisuuden vastapainoksi filmikuvaus kasvattaa suosiotaan erityisesti harrastus- ja taidepiireissä.

 

Valokuvaajien toiveet

Mitä toiveita Petterillä ja Jeninalla oli vuodelle 2019? Yritykset voisivat rohkaistua entistä enemmän laittamaan itseään likoon. Esimerkiksi yrityksen oman kuvapankin kerääminen olisi järkevää ja suositeltavaa. Kun yritykselle kuvataan omat kuvat niin eri vuodenaikoina kuin eri tilanteissa, saa yritys laadukasta kuvamateriaalia, jota se voi käyttää markkinoinnissaan eri medioissa. Laadukas, aina saatavilla oleva oma materiaali tekee näin yrityksen markkinointiarjesta sujuvampaa. Kannattaa myös muistaa, että esimerkiksi laadukkaat henkilöstökuvat auttavat osaltaan rakentamaan yritysbrändiä. Henkilöstöstä kannattaa kertoa, mitä he tekevät työkseen, mutta paljastaa myös hieman minkälaisia he ovat ihmisiä. Näin mahdollisen uuden asiakkaan kynnys ottaa yhteyttää yritykseen saattaa olla helpompaa, sillä henkilöstö on tavallaan jo tuttua esimerkiksi verkkosivujen kautta.

Inspiksen aamukahavit järjestetään joka kuukauden kolmas perjantai Facebookin livelähetyksenä. Vieraaksemme saapuu asiakkaitamme tai yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa keskustelemme mielenkiintoisista ja ajankohtaisista aiheista. Ilmoitamme aamukahaveista sekä Instagramissa että Facebookissa.

Tsekkaa myös nämä artikkelit