Inspiksen Jenina, Veera ja Laura nauraen katsovat toisiaan ja kameraan.

Mainostoimisto­kumppanista apua hanke­viestintään

Olemme hanketoimintaan perehtynyt mainostoimisto, jolla on vahva kokemus eri rahoituksella toteutettavien hankkeiden viestinnästä. Viestinnän ammattilaisena olemme ajassa kiinni, ja meillä on asiantuntemusta hankeviestinnän parhaista käytännöistä. Tunnemme myös rahoittajien vaatimukset ja otamme ne aina suunnittelutyössä huomioon.

Meidän avullamme saat hankkeellesi kiinnostavan ja houkuttelevan ilmeen sekä osaavaa ja kokonaisvaltaista apua kaikenlaisiin viestintä- ja markkinointitarpeisiin, joita hanketyössä tulee vastaan!

Onnistunut hankeviestintä sitouttaa ja tekee tuloksista näkyviä

Hankeviestintä on oleellisessa roolissa koko hankkeen elinkaaren ajan. Huolellisesti suunnittelu, vaikuttava ja oikea-aikainen hankeviestintä on avain onnistumiseen. Tehokkaan hankeviestinnän avulla saavutat halutun yleisön ja sitoutat hankkeen sidosryhmiä, toimijoita ja yhteistyökumppaneita hankkeen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Viestinnällä hankkeen toimenpiteet ja tulokset saadaan näkyviksi!

Hankeviestintä eroaa perinteisestä yritysten ja organisaatioiden viestinnästä muun muassa siinä, että hankkeet ovat lyhytkestoisia, usein 1–3 vuoden mittaisia, niillä on alku ja loppu ja usein lyhyessäkin ajassa on saavutettava tietyt tavoitteet. Yhden yrityksen sijaan hankkeen toteutuksessa voi olla mukana useita yrityksiä ja organisaatioita, jolloin myös sisäisellä viestinnällä on suuri rooli hankkeen onnistumisessa.

Oman rahoituksen lisäksi hankkeella voi olla ulkopuolinen rahoittaja, joka tulee ottaa huomioon hankkeen viestinnässä. Viestinnän ja markkinoinnin budjetti ja tavoitteet kannattaa siis huomioida jo hankehakemusvaiheessa, jotta myöhemmin ei tule yllätyksiä.

Logosuunnitte­lulla hanke­viestintään oma tunnus

Hanke tarvitsee usein oman logon. Logon avulla hanke tunnistetaan eri kanavissa.

Olennaista on tunnistaa, milloin hankkeelle tarvitaan logo ja milloin ei. Tyypillisesti logolle on tarvetta silloin, kun hankkeella on useita eri osatoteuttajia ja partnereita eikä hanketta haluta liittää yhteen yksittäiseen toimijaan. Logo voi toimia yhteisenä, yhdistävänä tunnuksena suurelle porukalle. Logo voi olla tarpeellinen myös silloin, kun hankkeessa kehitetään palvelua tai tuotetta, joka jää elämään hankevaiheen jälkeen.

Logoa ei välttämättä tarvita, jos hankkeessa on mukana vain yksi toimija.

Koska hankkeet ovat lyhytkestoisia, logo voidaan suunnitella hiukan keveämmin kuin yrityskäyttöön tarkoitettu logo, joka säilyy parhaassa tapauksessa vuosikymmeniä.

Juttu jatkuu!

Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeen logo.
Datasta kasvua -hankkeen logo.
Arctic Drone Labs -hankkeen logo.
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema logo City IoT:lle
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema logo SeriElle

Hankeviestintä­suunnitelma ohjaa hankkeen viestintää

Hankkeen alussa kannattaa laatia hankeviestintäsuunnitelma, ja useat rahoittajat tätä vaativatkin. Voimme auttaa jo hankkeesi viestintäsuunnitelman laatimisessa. Erilaisia työpajoja hyödyntämällä voimme laatia yhdessä koko viestintäsuunnitelman tai osia siitä.

Olemme esimerkiksi hahmotelleet ja kirjoittaneet asiakkaillemme pääviestejä ja hankesloganeita, ja voimme sukeltaa syvemmälle hankkeiden kohderyhmien määrittelyyn myös asiakaspersoonatyökalulla.

Voimme neuvoa myös hankkeesi viestinnän budjetoinnissa. Meihin voit olla yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun olet tekemässä hankehakemusta.

Hankeviestinnän materiaaleista vaikuttavia graafisen suunnittelun avulla

Toteutamme hankkeellesi myös erilaisia markkinointiviestinnän materiaaleja. Laadukkaalla ja ammattitaitoisella graafisella suunnittelulla hankkeen materiaalit saavat uskottavan ja vakuuttavan ilmeen, joka vetoaa oikeaan kohdeyleisöön. Voimme suunnitella hankkeellesi esimerkiksi:

  • esitteet, leafletit ja käyntikortit
  • roll upit
  • verkkosivut
  • julkaisut ja oppaat
  • PowerPoint-kalvot.

 

Autamme toteuttamaan hankkeen tavoitteita tukevat ja kohderyhmiä kiinnostavat hankevideot ja -valokuvat. Kuvien ja videoiden hyödyntäminen on kätevä tapa kertoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista.

Olemme toteuttaneet useille hankkeille myös somekuvapohjia, joita hankkeen viestinnästä vastaavat voivat itse päivittää. Somekuvapohjien avulla somekanavista ei tule sillisalaattia, vaikka sometilejä päivittäisi useampi hanketiimiläinen.

Juttu jatkuu!

Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema esite
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema Roll up hankeviestintään
PINO Networkin flyereita.
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema Minieines-esite
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelemat haalarimerkit
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelemat tarrapostikortit
Potkua-hankkeen roll-up.
Potkua-hankkeen esite.
fPlaza-hankkeen tarroja.

Mainonnalla tehoa hankeviestintään

Usein hankkeelle ja esimerkiksi sen järjestämille tapahtumille tarvitaan myös mainontaa eri medioissa. Autamme valitsemaan sopivat mainoskanavat, suunnittelemme mainosmateriaalit ja toteutamme mainonnan puolestasi esimerkiksi some- ja digikanavissa. Koulutamme sinut myös somesisällön tuotantoon ja somekanavien ylläpitoon.

Hankejulkaisu, opas tai video kokoaa saavutetut tulokset yhteen

Hankkeen tuotokset tai tulokset voidaan koota julkaisuksi tai oppaaksi. Julkaisut voivat olla digitaalisia, painettavia tai vaikka videomuotoisia. Julkaisun toteutuksessa otamme huomioon saavutettavuusvaatimukset. Digijulkaisut voivat olla interaktiivisia pdf-julkaisuja tai esimerkiksi verkkosivustoja. Painotuotteiden osalta kilpailutamme painotyön puolestasi.

 

Koulutusviennin käsikirja.
Hankkeen sähköisen julkaisun graafinen suunnittelu, kuvitus ja taittaminen
Sähköisen julkaisun graafinen suunnittelu, infografiikat, taittaminen ja sisällön oikoluku
Vireessä-julkaisun painettu versio.
Vireessä-julkaisun painettu versio avattuna.
Suunnittelimme, toteutimme ja oikoluimme saavutettavan digitaalisen hankejulkaisun
Mainostoimisto Design Inspiksen suunnittelema opas
Dimmille toteutettu digitaalinen hankejulkaisun
Suunnittelimme ja toteutimme oppaasta painetun ja sähköisen version
Oppaan kielentarkistus, editointi ja konsultointi
Oppaan graafinen suunnittelu, taittaminen ja sisällön oikoluku
Design Inspis graafinen suunnittelu, powerpoint-pohja

Etsitkö osaavaa kumppania hankkeen viestintään?

Meillä on kokemusta ja näkemystä hankemaailmasta!

Tsekkaa myös nämä artikkelit