Markkinointiviestinnän aakkoset

Markkinointiviestinnän aakkoset, värikkäät kirjaimet.

Ota haltuun markkinointiviestinnän aakkoset! Markkinointiviestintä on laaja kokonaisuus, mutta näillä pääset hyvään alkuun.

A: Asiakas

A-kirjain kuuluu tietysti asiakkaalle: kaikki alkaa asiakkaasta. Kaikki myös puhuvat asiakaslähtöisestä suunnittelusta. Mutta mitä asiakaslähtöisyys oikeastaan tarkoittaa?

Kun aloitamme suunnittelun asiakkaan kanssa, pidämme perinpohjaisen aloituspalaverin, jossa kartoitetaan asiakkaan toiveet ja tavoitteet. Asiakkaan kuunteleminen on yhteistyön perusta, mutta vaatii ammattitaitoa tunnistaa asiakkaan todelliset tarpeet ja rohkeutta ohjata tarvittaessa oikeaan suuntaan. Keskustelemme tästä aina avoimesti asiakkaan kanssa. Asiakaslähtöisyys sisältää meillä myös vastuun: me olemme markkinoinnin ammattilaisia, joten asiakkaan ei tarvitse olla. Emme myy mitään turhaa ja arvioimme aina, onko toimista asiakkaalle todellista hyötyä. Asiakaslähtöisyys on sitä, että autamme juuri sinua!

B: Brändi

Miten markkinointi olisi kaikkein tehokkainta? Mitä minun kannattaisi tehdä ensin? Oikea vastaus on B eli brändi. Markkinoinnista saa parhaan hyödyn irti, kun brändi on kunnossa. Ammattimainen brändin rakentaminen tarkoittaa sitä, että luomme sinulle selkeän kokonaisuuden, jonka avulla viestiä yhtenäisesti. Brändiin kuuluvat esimerkiksi yrityksen visuaalinen ilme, kuvat, slogan, ja tekstien sävy. Yhtenäinen viestintä tehokasta ja vakuuttavaa. Se myös helpottaa työtäsi: kun voit seurata ohjeita ja suunnitelmaa, ei tarvitse aina pähkäillä miten ja missä viestiä.

Kun aloitat yrityksen tai hankkeen, tai kaipaat uudistusta vanhalle, on tärkeä miettiä brändiä kokonaisuutena. Mihin suuntaan haluat mennä?

C: Call to Action (CTA)

Kuinka nappaat asiakkaan somevirrasta ja madallat kynnystä palveluusi tutustumiseen? Parasta on, jos sivullesi siirtyminen tai materiaaliisi käsiksi pääseminen vaatii vain yhden klikkauksen selkeästi merkityllä painikkeella. Call to Action (CTA) on kehote, jolla ohjataan käyttäjää toimimaan: toiminta voi olla esimerkiksi esitteen lataaminen tai uutiskirjeen tilaajaksi liittyminen. CTA on usein painike tai linkki, mutta se voi olla myös kehottava loppulause.

Ostaminen ja osallistuminen kannattaa tehdä helpoksi!

D: Digimarkkinointi

Kun asiakkaan tavoitteet ovat selvillä ja brändi kirkastettu, on aika ryhtyä toimiin. Mistä aloittaa? Digimarkkinointi on usein helpoin ja kustannustehokkain tapa aloittaa markkinointi. Digimarkkinointi on nopea polkaista tulille, sitä voi toteuttaa monissa eri kanavissa ja sillä tavoittaa hyvin valikoituja ja tarkkojakin kohderyhmiä. Markkinointi on helppo kohdentaa juuri oikeille asiakasryhmille. Digimarkkinointi sisältää esimerkiksi somekanavissa mainostuksen (sponsoroidut postaukset), joka näkyy kiinnostuksen kohteiden tai demografisten tietojen perusteella valituille käyttäjille. Somemarkkinoinnin tehoa on helppo seurata ja pienillä muutoksilla kampanjan aikana mainosta voi tehostaa entisestään.

E: Esitteet ja painotuotteet

Digimarkkinointi on nopeaa, mutta painotuotteet ovat ihania – siksi E-kirjain esittelee esitteen. Monelle käsissä pideltävä esite on yhä suosikki ja silloin kun se on ammattimaisesti tehty, se suorastaan houkuttelee tutustumaan. Ammattimainen esite on visuaalisesti mietitty, brändiä tukeva kokonaisuus, jossa on otettu huomioon värimaailma, sommittelu ja tekstien houkuttelevuus. Teemme paljon esitteitä myös digitaaliseen muotoon, joko verkossa jaettavaksi tai itse tulostettavaksi. Näissä otetaan lopullinen käyttötarkoitus huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esitteemme ovat aina myös saavutettavia!

F: Funneli

Funneli (eng. funnel) on termi, jota käytetään kuvaamaan erilaisia myynti- tai ostoprosesseja. Funneli on visuaalinen tapa esittää, missä kohdassa prospektit ja asiakkaat ovat ostopolulla. Funnelin päässä näkyy siis asiakkaita: sen avulla voidaan hahmottaa asiakkaan ostopolku ja löytää oikeat markkinoinnin välineet eri kohdissa olevien asiakkaiden tavoittamiseksi. Funnelin eri vaiheissa olevia potentiaalisia asiakkaita on syytä huomioida eri tavoilla. Ja markkinointiviestinnän tehokkuuden takaamiseksi vaiheista on hyvä olla kartalla.

Meitä kiinnostavat siis sinun asiakkaasi, tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät. He ovat se ryhmä, joiden ostokäyttäytymisestä meidänkin tulee olla selvillä.

G: GDPR

Oletko joskus kironnut GDPR:ää eli tietosuojaselostetta? Kirjainyhdistelmä saattaa kauhistuttaa vasta-alkajaa, kun yrityksen nettisivuja perustetaan, mutta homma ei ole ollenkaan vaikea. GDPR on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation). Se on ollut voimassa vuodesta 2018. Se selkeyttää ja yhtenäistää henkilötietojen käsittelyä, ja tekee henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä myös kuluttajalle avoimempaa.

Tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa kuluttajalle, millaisia tietoja hänestä kerätään, millä perusteella ja mihin tarkoitukseen ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille tai ulkomaille. Selosteessa rekisteröityä myös informoidaan omista oikeuksistaan: hänellä on oikeus tarkistaa ja pyytää korjaamaan kerättyjä tietoja. Tietosuojaselosteesta on löydyttävä määrätyt tiedot, mutta muuten se voi olla yrityksesi näköinen ja puhua brändisi kieltä!

H: Hakukoneoptimointi

Haluatko sinäkin paikan auringossa, eli hakutulosten kolmen kärjessä? Markkinointiviestinnän aakkosten H-kirjain on omistettu hakukoneoptimoinnille. Verkkosivujen hakukoneoptimointi takaa sen, että löydyt paremmin ja saat kävijöitä sivuillesi. Verkkosivujesi suosio ruokkii hakukonenäkyvyyttä, joten tärkeintä onkin varmistaa riittävä ja laadukas sisältö, sekä tekninen toimivuus.

Sisällön kannalta Google on jo aika vaativa: tekstiä tulisi olla paljon ja sen tulee olla laadukasta. Tekstisisältöjen kannalta tärkeää on määrittää avainsanat, joilla haluat löytyä. Näitä hakutermejä käytetään systemaattisesti pääotsikossa, sivujen ja kappaleiden alkuosissa ja väliotsikoissa. Käytä otsikoissa hakusanoja, mutta varmista, että sisältö myös vastaa otsikkoa. Hakusanoja tulee käyttää sopivasti – ei liikaa. Kirjoita luonnollisesti, sillä sivusto on aina tarkoitettu ensisijaisesti ihmiselle, ei hakukoneelle.

Vanhat niksit ja esimerkiksi sanojen piilottelu sivustolle ei toimi – älä siis kikkaile. Muista myös metatiedot: näyttääkö sivustosi kiinnostavalta hakutulosten joukossa?

I: Imago

Miten voin vaikuttaa yritykseni imagoon? Imago rakentuu hienovaraisemmin kuin brändi. Imagoon vaikuttavat asiakkaidesi ja muiden ihmisten mielipiteet toiminnastasi. Imagoon on myös vaikeampi vaikuttaa, ja jos imago ei ole kunnossa, voi suunnitelmallinen brändin rakentaminen näyttää teennäiseltä pöhinältä. Imagossa on kiinni yrityksesi uskottavuus, kiinnostavuus ja luotettavuus. Laatu ja ammattitaito rakentavat imagoa, mutta niistä täytyy osata viestiä oikein. Markkinointi ei ole pelkkää myymistä, vaan myös yrityksesi imagon rakentamista. Imagon voi jakaa useampiin osiin: mielikuva yrityksestäsi voi olla erilainen asiakkaalle ja työntekijälle. Motivoituneiden työntekijöiden löytämisessä työnantajaimago on tärkeä.

Kuinka imagoa rakennetaan? Imago rakentuu teoista, työn jäljestä, palvelun laadusta – ja niiden uskottavasta viestimisestä ulospäin. Kantaaottavuus ja tyylivalinnat esimerkiksi somessa ja mainoksissa – tai niiden puute – rakentavat kuvaa yrityksen toimintatavoista ja arvoista. Se, kuinka toimit asiakkaidesi kanssa on yhtä tärkeää kuin se, kuinka toimit julkisilla foorumeilla ja suhtaudut kilpailijoihisi. Imago syntyy tekojen kautta.

J: jälkimarkkinointi

Asiakas on tärkeä myös ostotapahtuman jälkeen. Jälkimarkkinointi on tärkeä vaihe asiakkuuksien hallinnassa – se on asiakassuhteen hoitoa ja ylläpitoa. Sen avulla parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja saadaan pysyviä asiakkaita. Jälkimarkkinointi on käytännössä yhteydenpitoa ostotapahtumien välillä. Jälkimarkkinointia voi olla myös uuden palvelun tai tuotteen tarjoaminen, jos se ratkaisee asiakkaasi ongelman! Tämä selviää vain yhteydenpidolla.

Jälkimarkkinoinnin hyötyjä asiakkaalle ovat palvelun tai tuotteen toimivuuden takaaminen. Kun ongelmat tai puutteet ennakoidaan, asiakas saa palvelusta mahdollisimman suuren hyödyn. Jälkimarkkinoinnin luoma tasainen palvelutaso hyödyttää myös asiakkaan asiakasta, ja parhaimmillaan saumaton yhteistyö täyttää kaikkien osapuolten tarpeet.

K: Konversio

Konversio on sana, jota viljellään usein digi- ja somemarkkinoinnin yhteydessä. Markkinointiviestinnän aakkosten k-kirjain on omistettu konversiolle, jolla tarkoitetaan esimerkiksi mainokselle asetetun tavoitteen toteutumista. Tavoite voi olla muutakin kuin rahassa mitattavaa kauppaa: se voi olla mikä tahansa tavoitetun henkilön tekemä toimenpide, vaikkapa mainoksen klikkaus ja sivulle siirtyminen, ilmoittautuminen tai uutiskirjeen tilaaminen. Markkinointikampanjaa suunniteltaessa tärkeintä on miettiä, mihin mainonnalla pyritään. Onko tavoitteena myynti, näkyvyys vai kenties jokin muu potentiaalista asiakasta sitouttava toimenpide? Jokainen näistä voidaan asettaa tavoitteeksi, ja niiden konversiota voidaan mitata.

Konversio ei ole suoraan verrattavissa voittoon, sillä se ei ota kantaa muuhun kuin kampanjalle asetetun tavoitteen toteutumiseen. Konversion kätevyys on siinä, että sitä on helppo seurata erilaisten työkalujen avulla. Mainoskampanjan toimivuudesta saa siis nopeaa dataa ja konkreettisia lukuja.

L: Laskeutumissivu

Laskeutumissivu on sivu, jolle mainos johtaa. Mitä tapahtuu, kun kävijä klikkaa mainosta? Millaiseen syöveriin hän ajautuu ja osaako hän toimia siellä toivotulla tavalla? Laskeutumissivun tarkoituksena on saada kävijä tekemään toivottuja asioita, oli se sitten tilaus, ilmoittautuminen tai yhteydenotto. Laskeutumissivun toimivuuden seurannassa viime viikolla käsittelemämme konversio on avainasemassa. Laskeutumissivun tavoite on ottaa potentiaalinen asiakas vastaan ja ohjata hänet tekemään oikeita asioita. Hyvällä laskeutumissivulla on vähän häiriötekijöitä ja selkeät ohjeet toimintaan.

Mainoskampanjaa varten kannattaa aina suunnitella oma laskeutumissivu sen sijaan, että kävijä ohjattaisiin etusivulle. Laskeutumissivu on yhtenäinen kampanjan sisällön kanssa ja kokonaisuuden avulla voi puhutella tarkasti ja tehokkaasti tiettyjä kohderyhmiä.

M: Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma takaa sen, että markkinointi on kokonaisuus, joka pohjautuu yrityksen todelliseen tilanteeseen. Hyvä markkinointisuunnitelma on tarkka, realistinen, ajankohtainen, keskittyy oikeisiin asioihin ja tukee liiketoiminnan tavoitteita sekä sisällöllisesti että ajallisesti. Sen on hyvä olla myös joustava, jotta muuttuviin tilanteisiin voidaan reagoida.

Markkinointisuunnitelma kasataan peruskysymyksillä: selvitetään kohderyhmät, kanavat, vastuuhenkilöt, aikataulu, tavoitteet ja markkinoinnin budjetti. Sen lisäksi huomioidaan kauden tapahtumat, kampanjat, teemat ja ydinviestit. Markkinointisuunnitelman teko alkaa perehtymisellä yrityksen liiketoimintaan, strategiaan ja tavoitteisiin. Strateginen ja systemaattinen markkinointi mahdollistaa sen, että sen tuloksellisuutta voidaan mitata.

Työkaluna markkinointisuunnitelma on kätevä, jos se on käyty yhdessä läpi ja sitä on miellyttävä käyttää ja katsella. Siksi sen ei kannata olla elämää pidempi Excel, vaan selkeä, visuaalinen kokonaisuus. Markkinointisuunnitelmassa on monta muuttujaa, mutta konkreettista suunnitelmaa on helppo seurata ja toteuttaa, kun se on tehty ammattimaisesti ja yrityksen omien resurssien ja tavoitteiden mukaiseksi.

Helpottaisiko kunnon markkinointisuunnitelma sinunkin työtäsi?

N: Negatiivinen avainsana

Negatiiviset avainsanat auttavat kohdentamaan Google-mainoskampanjaasi tarkemmin sulkemalla tiettyjä hakutermejä ulos. Negatiiviseksi avainsanaksi valittu sana estää mainoksesi näyttämisen sen yhteydessä. Se on erityisen kätevää, jos tuotteesi sisältää sanoja, jotka ovat yleisiä myös muissa tuoteryhmissä. Negatiivisiksi avainsanoiksi kannattaa keksiä hakutermejä, jotka muistuttavat avainsanojasi mutta sopivat paremmin jotakin muuta tuotetta hakeville asiakkaille. Jos sinulla on mallisto, johon kuuluu pelkkiä korvakoruja, harkitse negatiivisten avainsanojen lisäämistä aiheesta kaulakorut. Negatiiviset hakusanat kuitenkin pienentävät näkyvyyttä, joten niiden vaikuttavuuteen kannattaa perehtyä.

Negatiivisia hakusanoja asettaessasi voit valita käytätkö laajaa vastaavuutta, lausekevastaavuutta vai tarkkaa vastaavuutta. Nämä sulkevat avainsanan pois eri tavoilla.  Laajassa vastaavuudessa avainsanan kaikki termit vaikuttavat niiden järjestyksestä huolimatta. Lausekevastaavuus vaatii vaikuttaakseen kaikki termit tarkalleen samassa järjestyksessä. Tarkka vastaavuus osuu vain hakuihin, joissa termit ovat tarkasti samassa järjestyksessä ilman muita sanoja. On tärkeä huomata, että negatiiviset hakusanat eivät kata läheisiä muunnelmia, vaan ne on lisättävä erikseen.

O: Orgaaninen näkyvyys

Orgaaninen näkyvyys on perusta, jolle digimarkkinointi rakennetaan. Näkyvyys verkossa on nykyaikaisen markkinoinnin peruskivi. Orgaanisella näkyvyydellä tarkoitetaan luonnollista näkyvyyttä eli näkyvyyttä, josta ei ole maksettu. Hakukoneoptimointi on yksi keino lisätä orgaanista näkyvyyttä. Orgaanisiin hakukonetuloksiin ei vaikuteta maksamalla, vaan sijoitus hakutuloksissa määräytyy hakusanan ja verkkosivun sisällön välisen vastaavuuden ja relevanssin perusteella. Orgaaninen näkyvyys on perusta, joka luo pohjan myös maksulliselle näkyvyydelle. Saat maksullisesta mainonnasta paljon enemmän irti, kun sivun perusasiat ovat jo valmiiksi kunnossa ja somepostaustahti säännöllinen.

Mikä sitten vaikuttaa orgaaniseen näkyvyyteen? Hakukoneen algoritmit ovat monimutkaisia, mutta laadukkaat sivustot pärjäävät siinä. Laadukkuuteen vaikuttaa esimerkiksi sivun sisältö: paljon tekstiä ja monipuolista sisältöä, esimerkiksi kuvia ja videoita sisältävät sivustot pärjäävät paremmin. Samoin nopeasti latautuvat sivut, ja ne, joilla vietetään paljon aikaa. Orgaanista näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa saavat profiilit, jotka tuottavat laadukasta ja sitouttavaa sisältöä säännöllisesti ja oikea-aikaisesti.

Millainen sisältö sitouttaa? Tietysti kiinnostava, hyödyllinen tai tunteisiin vetoava. Sitoutumiset puolestaan tarkoittavat sitä, kuinka paljon postauksesi saavat tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja. Mitä enemmän sitoutumisia, sitä enemmän näkyvyyttä. Orgaanista näkyvyyttä voit seurata esimerkiksi tarkastelemalla julkaisujesi kattavuutta ja näyttökertoja. Orgaanisen näkyvyyden parantamiseen ei siis ole oikoteitä, vaan se vaatii panostusta sisältöihin ja sisällöntuotantoon.

P: 4P

Neljä P:tä muodostavat markkinoinnin perustyökalut.️ Ne on esitelty jo 1960-luvulla, ja niitä käytetään edelleen mallina markkinoinnin kilpailukeinoista. Neljä P:tä muodostuvat näin:

 • Product – tuote. Jos tuotteesi tai palvelusi on kilpailijoista paras, se on loistava kärki markkinointiin.
 • Price – hinta. Joillekin yrityksille taas hinta on relevantti kilpailuetu.
 • Place – saatavuus. Laaja valikoima ja nopea toimitus ovat esimerkkejä kilpailuedusta.
 • Promotion – markkinointitoimenpiteet. Kilpailijoita parempi markkinointi on myös etu!

Jokaisella yrityksellä on omat kilpailuvalttinsa. Näistä syntyy käyttökelpoinen markkinointimix. Neljän P:n mallia on kritisoitu siitä, että siinä kuluttaja on pelkistetty rationaaliseksi toimijaksi, mutta se on edelleen käyttökelpoinen perustyökalu. Neljän P:n malli on yleisluontoinen, mutta se voi auttaa hahmottamaan markkinoinnin suunnittelun kokonaisuutta ja painopisteitä.

On olemassa myös seitsemän P:n malli, johon on täydennetty seuraavat:

 • People – ihmiset. Mitkä ovat teidän asiantuntijoidenne erityisvahvuuksia?
 • Processes – prosessit. Sujuvat ja tehokkaat prosessit houkuttelevat asiakkaita.
 • Physical evidence – fyysinen todiste. Kuvat ja videot palvelusta tekevät sitä tutuksi.

Lisätyt kohdat saavat mallin sopimaan paremmin myös palvelulle.

Q: Q&A

Mitä Q symboloi? Entä tiedätkö, miten se lausutaan?

Q-kirjain on vanha jäänne suomenkielisissä aakkosissa ja sitä käytetään harvoin. Se on kuitenkin vakiintunut symboloimaan kysymystä. Q&A on monille tuttu otsikko ja vihje sisällöstä.
Kysymysmuotoinen viestintä on tehokasta. Tämäkin teksti on aloitettu kysymyksellä. Kysymyksen esittäminen saa ihmisen luontaisen uteliaisuuden heräämään. Kysymys kiinnostaa lukijaa myös silloin, kun hän tietää vastauksen ja saa vahvistusta tiedolleen tai pääsee itse vastaamaan siihen.

Usein kysytyt kysymykset verkkosivuilla ovat hyviä myös hakukonenäkyvyyden kannalta. Kysymyksiin vastaamalla saat hyvää ja asiasanapitoista sisältöä sivuillesi. Hyvin muotoillut kysymykset ja vastaukset voivat siis tuottaa liikennettä verkkosivuillesi. Sekä markkinointiviestintä että itse palvelu tai tuote vastaavat asiakkaasi kysymykseen. Markkinoinnin tärkeä kysymys kuuluu: mihin tarpeeseen sinun tuotteesi tai palvelusi vastaa?

R: Retargeting

Uudelleen kohdistettu mainonta on tehokasta! Olet varmaan itsekin joskus tutustunut tuotteisiin, mutta jäänyt vielä miettimään? Markkinointiviestinnän aakkosten r-kirjain keskittyy käsitteeseen retargeting, eli uudelleenkohdistaminen. Digimainonta tarjoaa hyviä mahdollisuuksia asiakasdatan hyödyntämiseen. Datan avulla kerätään tietoa sivuilla vierailleista ja siitä, mihin tuotteisiin he ovat tutustuneet ja missä kohtaa selailu on keskeytynyt.

Retargeting tarkoittaa mainonnan kohdistusta sivustolla jo vierailleille. Tarkoituksena on saada kävijä tulemaan uudelleen ja tekemään esimerkiksi tilauksen. Olet luultavasti huomannutkin, kuinka vierailtuasi yrityksen verkkosivuilla, alat nähdä heidän mainoksiaan muuallakin. Uudelleenkohdistuksen avulla tarkkaan rajattua kohderyhmää voidaan puhutella uudesta näkökulmasta. Heille kannattaa tarjota esimerkiksi hyödyllistä ja tarkempaa tietoa tuotteesta tai palvelusta. Sen yhteydessä voi tarjota myös pientä etua, jonka vain vanhat kävijät näkevät.

Uudelleen kohdistetussa mainoksessa voidaan keskittyä juuri niihin tuotteisiin, joita kävijä on jo käynyt katselemassa. Muista kuitenkin rajata kohdennuksesta ulos sellaiset verkkosivulla käyneet, jotka ovat tehneet tilauksen, sillä turha mainonta ärsyttää. Mainonnan uudelleen kohdistamista voi toteuttaa Google Adwordsilla ja Facebookin mainonnassa.

S: Saavutettavuus

Saavutettavuus on digitaalista esteettömyyttä. Se voi olla yritykselle kilpailuetu! Saavutettavat palvelut ovat yritykselle kilpailuetu. Saavutettavat sisällöt laajentavat yleisöä ja mahdollista asiakaskuntaa, ja panostus saavutettavuuteen viestii tietysti myös yrityksen arvoista. Saavutettavuusvaatimukset pyrkivät parantamaan digitaalisten palveluiden laatua koko Euroopassa ja edistämään kaikkien mahdollisuuksia toimia tasa-arvoisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Erilaiset toimintarajoitteet vaikeuttavat usein digitaalisten palveluiden käyttöä. Saavutettavat palvelut ja aineistot tarkoittavat siis yleisen selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäksi sitä, että ne toimivat yhdessä erilaisten apuvälineiden, kuten esimerkiksi ruudunlukijan kanssa. Saavutettavuuden kulmakiviä ovat selkeä kieli ja visuaalinen esittäminen, digisisältöjen käytettävyys erilaisilla laitteilla ja apuohjelmien kanssa, sekä informaation saatavuus eri tavoin, esimerkiksi kuunneltavana, luettavana tai katsottavana.

Julkisen sektorin tarjoamien verkkosivustojen, digitaalisten julkaisujen ja sovellusten on oltava saavutettavia. Sen määrittää lainsäädäntö. Mobiilisovellusten on oltava saavutettavia 23.6.2021 alkaen. Myös yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden palveluiden olisi hyvä olla saavutettavassa muodossa, eli yksinkertaisesti sellaisia, että kaikki voivat käyttää niitä ja ymmärtää niiden sisällön.

T: Trendi

Trendit ohjaavat päätöksiämme ja näkyvät myös mainonnassa ja markkinoinnissa. Trendit kuvaavat ilmiön tai asian pitkän aikavälin kehitystä, kun siitä poistetaan kausivaihtelut ja satunnaiset tapahtumat. Trendi voi saada alkunsa jostain ihan pienestä ilmiöstä ja kehittyä ajan myötä trendiksi ja jopa megatrendiksi. Megatrendit ovat pidempikestoisia globaaleja ilmiöitä, jotka koostuvat useammasta trendistä – tämän hetken megatrendejä ovat mm. kestävä kehitys ja terveys. Ne leviävät suurena aaltona ja näkyvät eri aloilla.

Markkinoinnin trendejä ovat tällä hetkellä muun muassa brändien vastuullisuus ja läpinäkyvyys. Yrityksillä on ääni ja sitä saa käyttää. Mainonnan tulee olla rehellistä ja perustua tosiseikkoihin. Videosisällöt ja livelähetykset ovat kasvattaneet suosiotaan erityisesti pandemian aikana. Mainontaa halutaan kohdentaa entistä tarkemmin, ja kohdennus perustuu kerättyyn dataan – vastailmiönä tälle kuluttajia huolestuttavat yksityisyys ja tietoturva-asiat. Laadukkaan sisältömarkkinoinnin rinnalle nousee käyttäjien itsensä tuottama sisältö ja vaikuttajamarkkinointi. Kuluttajan mediapäivä sirpaloituu useaan eri kanavaan, joten myös monikanavaisuus markkinoinnissa korostuu.

U: UX & UI

UX-suunnittelusta puhuttaessa kirjaimet UX tulevat sanoista user experience eli käyttäjäkokemus. UX-suunnittelija vastaa siitä, että verkkosivustoa- tai palvelua on mahdollisimman helppo käyttää, ja loppukäyttäjä on tyytyväinen. UX-suunnittelija suunnittelee, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa sivuston kanssa, miten käyttäjä toimii sivulla ja miten käyttäjän toimintaa voi helpottaa. UI tulee puolestaan sanoista User Interface eli käyttöliittymä. Käyttöliittymä on se näkyvä rajapinta, jonka avulla käyttäjä vastaanottaa ja antaa tietoa järjestelmään. Käyttöliittymäsuunnittelija vastaa siitä, miltä käyttöliittymä näyttää: esimerkiksi painikkeet, navigaatio, lomakkeet ja muut vuorovaikutteiset elementit ja missä järjestyksessä ne ovat.

Käyttöliittymästä tehdään digitaalinen prototyyppi, jonka avulla käyttäjätestauksissa saadaan mahdolliset ongelmat selville jo varhaisessa vaiheessa, jopa ennen kuin sivustoa tai palvelua aletaan toteuttamaan. Panostamalla positiiviseen käyttökokemukseen digipalveluissa yritys voi saada merkittävää etua suhteessa kilpailijoihin. Verkkosivujen käyttäjien pitäisi mahdollisimman vaivattomasti ja vähillä klikkauksilla pystyä tekemään haluamansa asiat, löytämään vaikkapa tarvitsemansa tiedon. Käyttäjäkokemukseen liittyy myös erilaisten käyttäjien huomioiminen ja saavutettavuus.

V: Viestintästrategia

Viestintästrategia on mahtipontinen sana, mutta oikeastaan aika fiksu ja kätevä kokonaisuus. Viestintästrategia näyttää mihin viestinnällä ja markkinoinnilla tähdätään. Sen avulla luodaan perusta viestintäsuunnitelmalle, joka on konkreettinen esitys siitä, miten viestintää toteutetaan. Viestintästrategian tekeminen kuuluu ylimmälle johdolle, sillä se määrittelee suuntaviivat ja vastuualueet koko viestinnän kokonaisuudelle.  Strategian on hyvä sisältää ainakin nämä kohdat:

 • tavoitteet
 • nykytila – suhteessa tavoitteisiin
 • sidosryhmät
 • keskeiset suuntaviivat
 • missio

Kun strategia on valmis, on aika kartoittaa konkreettiset toimet viestintäsuunnitelman avulla!

Kaipaako viestintästrategianne ulkopuolisen ammattilaisen silmää? Meiltä löytyy kokemusta!

W: WordPress

W eli WordPress! WordPress on maailman suosituimpia verkkosivujen julkaisualustoja, jolle mekin rakennamme asiakkaidemme verkkosivustoja. WordPress on hyvä valinta yrityksen verkkosivualustaksi. Alun perin blogialustaksi rakennettu WordPress on kasvanut valtavan suosituksi julkaisujärjestelmäksi, joka taipuu moneen: vaikka et osaisi koodata, voit rakentaa WordPress sivut valmiita malleja ja teemoja käyttämällä. WordPress on kuitenkin myös ammattilaisten työkalu: siihen voi koodata visuaalisesti näyttävän ilmeen ja juuri ne toiminnallisuudet, joita tarvitset yrityksesi sivustolle.

WordPress-sivuista saa nykyaikaiset ja näyttävät, mutta niiden etuna on myös helppokäyttöisyys niin sivustolla vierailevalle asiakkaalle kuin sivustoa ylläpitävälle yritykselle. Sivut ovat hakukoneystävällisiä ja hakukoneoptimointia on helppo myös parantaa. Me luomme asiakkaillemme paljon WordPress-sivuja ja opastamme aina myös niiden käyttöön. Houkuttelisiko oman yrityksen sivuston päivitys toimivammaksi?

Lue blogistamme myös: Verkkosivut yritykselle – millaisia ovat WordPress-sivut?

Ammattimaiset verkkosivut

Näin tilaat uudet verkkosivut

X: X-tekijä, tuntematon muuttuja

Markkinointi ei ole insinöörimäistä laskentaa, eikä tuloksista saada koskaan täysin ennustettavia. Ihmisten ostokäyttäytymiseen ja sitoutumiseen vaikuttaa useita tekijöitä, joista mainoksen osuvuus on vain yksi. Mainonnan tarkoitus on jättää jälki, tehdä vaikutus, tarjota ratkaisu, mutta ihminen tekee päätöksen aina omista lähtökohdistaan käsin. Onnistunut markkinointiviestintä tekee päätöksestä helpomman. Se madaltaa kynnystä tarttua tarjottuun ratkaisuun.

Markkinoinnissa mietitään usein ostamisen esteitä. Miksi asiakas ei sitoutuisi tähän? Mitkä voisivat olla tekijöitä päätöksen taustalla? Muuttujien kartoittamisessa lähdemme siitä, että tunnemme asiakkaamme ja asiakkaamme asiakkaat mahdollisimman hyvin. Näin tuntemattomista muuttujista tulee ennustettavampia ja ostamisen esteitä voidaan raivata.

Markkinointiviestintä on aina ihmisten viestintää ihmisille.

Y: Yritysilme

Yrityksen visuaalinen ilme on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen havainto yrityksestä vaikkapa mainoksessa, somevirrassa tai kivijalkaliikkeen ikkunateippauksessa. Senpä takia yritysilmeen on tärkeä olla tarkkaan mietitty ja ammattimaisesti toteutettu kokonaisuus. Yritysilme muodostuu kaikesta siitä, mikä yrityksestä on näkyvissä ulospäin. Olennaisimpina yrityksen logo, värimaailma, graafiset elementit ja käytetty kuvasto.

Hyvän ensivaikutelman tekeminen on tärkeää, sillä ihmiset ovat taipuvaisia tekemään nopeita johtopäätöksiä ja luottamaan ensivaikutelmaan. Onnistunut yritysilme puhuttelee oikeaa kohderyhmää ja herättää yrityksen identiteetin henkiin. Yritysilme viestii aina jostakin – ammattimainen ilme antaa viestin yrityksestä, johon panostetaan. Yritys, johon panostetaan näkyvästi, vakuuttaa ja herättää luottamusta. Yritysilmeen suunnittelussa kannattaa olla ajan hermolla, mutta miettiä tarkkaan yrityksen tavoitteita, brändiä, kohderyhmää ja kilpailijoita. Kuinka viestiä visuaalisesti ja erottua kilpailijoista? Millaisia asiakkaita haluatte puhutella?

Ä: Äänensävy

Viestinnän äänensävyllä on väliä. Miten äänensävy rakennetaan ja mitä kannattaa ottaa huomioon? Kirjoitetun viestinnän merkitys markkinoinnissa on suuri – näemme somepostauksia ja digimainoksia päivittäin. Luemme verkkosivuja ja blogeja. Etsimme tietoa, törmäämme mainoksiin. Parhaimmillaan äänensävy erottuu joukosta ja puhuttelee juuri oikeaa asiakasta yhdistämällä yrityksen ja kohderyhmän luontevasti. Pahimmillaan se vieraannuttaa teennäisyydellään, tai torjutaan sopimattomana.

Äänensävy ja sen vivahteet rakennetaan tekstiin kielellisin keinoin. Jo sanavalinnat vaikuttavat merkittävästi. Äänensävyä pohtiessa kannattaa miettiä, miten lukijaa puhutellaan ja ilmaistaanko tekstissä tunteita. Millaisia tunteita haluamme välittää ja ilmaista, ja millä tavoilla? Äänensävyä muokkaavat myös persoonamuodot. Lauseet voi rakentaa persoonattoman asiallisiksi taikka ihmiseltä ihmiselle viestiviksi. Äänensävyllä voi tavoitella puheenomaisuutta, jolloin vaikutelma on usein rennompi ja lähestyttävämpi. Myös lauserakennetta kannattaa tarkistaa: onko se koukeroinen vai lukijaystävällinen?

Sävy on syytä valita harkiten. On hyvä hallita diskurssit alan ja aiheiden ympärillä, ja miettiä huolellisesti mahdolliset assosiaatiot, joita äänensävyn, organisaation, toimialan ja tuotteiden kokonaisuus voi synnyttää. Äänensävyä täytyy myös pystyä ylläpitämään: sen tulee olla luontevaa viestinnästä huolehtiville henkilöille. Äänensävyllä viestitään organisaation kulttuurista ja arvoista. Jos kohderyhmänä on hyvin rajattu joukko, äänensävyssä voi olla rohkeampi ja puhutella suoraan tavoiteltua ydinryhmää. Suurelle joukolle suunnatun viestin kannattaa olla neutraalimpi. Suomessa on perinteisesti arvostettu selkeyttä ja asiallisuutta viestinnässä.

Äänensävy vaikuttaa mielikuvaan, joka yrityksestä syntyy. Äänensävy on tärkeä osa brändiä ja sen tulee sopia kokonaisuuteen. Jos se ei istu kuvaan organisaatiosta, vaikutelma on teennäinen. Äänensävyä miettiessä kannattaa muistaa, mitkä arvot ovat toimialalla tärkeitä. Sävyn täytyy tukea niitä. Alkuun pääsee jo kysymällä, keitä me olemme ja kenelle me puhumme?

Ö: Ö-mappi

Markkinointiviestintä on luovaa työtä. Tyylikkäät kuvat ja visuaaliset elementit herättävät huomion ja oikeanlaisia mielikuvia – tekstikin on oivaltavaa ja ideat tuoreita! Vau, miten tähän päästiin?

Aakkosten viimeinen kirjain on omistettu luovalle työlle, sillä se ei aina ole hohdokkainta hommaa. Monia ihania ideoita tulee mieleen, mutta ideat ovat halpoja. Suurin osa päätyy ö-mappiin. Ideoiden joukosta valitaan parhaat: Kill your darlings. Karsi rönsyt. Parhaat toteutukset ovat yksinkertaisia ja hyvin hiottuja.

Mitä sitten, kun tuntuu, ettei ideoita vain yksinkertaisesti synny? Meillä käytetään monia luovan ideoinnin työkaluja työn tukena. Useimmiten paras tuki tulee tiimistä: ideoiden pallottelu ja yhteinen jatkojalostus voi lähettää keskinkertaisiltakin tuntuvat ideat lentoon, ja lopulta toteutukseen.

Mainoskampanja, tarina, kuvitus, valokuvat, infografiikka, verkkosivut – kaikissa suunnittelutöissä käytämme luovaa ajattelua ja muotoilemme parhaat ideat osaavan tiimin tuella asiakkaiden ja yleisön käyttöön. Ö-mapin sijasta parasta onkin nähdä omat ideat ihmisten käsissä, selailtavana, luettavana, tutkittavana, klikkailtavana.

 

Sinun ei tarvitse olla markkinoinnin asiantuntija – me olemme! Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat lisävoimaa markkinointiin!

Tsekkaa myös nämä artikkelit