Tehokasta hankeviestintää somessa – 4+1 vinkkiä hankkeiden someviestintään

Tehokasta hankeviestintää somessa, kuvituskuva

Sosiaalinen media voi olla tehokas keino hankeviestintään.

Hankeviestinnässä käytetään yhä useammin sosiaalista mediaa. Some voi olla tehokas keino saada näkyvyyttä hankkeelle. Sen avulla voi tuoda esiin hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä ja siinä saatuja tuloksia. Onnistuminen someviestinnässä ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan se vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteistä työtä. 

Kokosimme tähän blogikirjoituksen 4 + 1 vinkkiä onnistuneeseen hankeviestintään somessa.

1. Valitse hankeviestintään oikeat somekanavat

Facebook, LinkedIn vai Twitter? Instagram, TikTok vaiko YouTube?

Eri somekanavilla on omat erityispiirteensä ja ne toimivat eri tavalla. Esimerkiksi Twitter on nopeatempoinen tiedonvälitykseen, verkostoitumiseen ja keskusteluun tarkoitettu kanava, jossa viestit pitää muotoilla lyhyesti ja ytimekkäästi. Instagramissa taas jaetaan visuaalisesti hyvännäköisiä, laadukkaita ja kauniita kuvia ja videoita sekä tarinoita omasta arjesta. TikTokissa toimivat lyhyet 30–60 sekunnin videot, kun taas YouTube soveltuu parhaiten pidempien videoiden jakamiseen.

Kun hanke alkaa, on hyvä pohtia, mitkä sosiaalisen median kanavat valitaan hankkeen käyttöön. Kanavavalinnassa ensisijaista on huomioida se, missä somekanavissa hankkeen kohderyhmät viettävät aikaansa. Tällä hetkellä esimerkiksi TikTok on suosittu nuorten, noin 16–24-vuotiaiden keskuudessa, mutta Facebookia he eivät välttämättä juurikaan käytä. LinkedIn taas on tarkoitettu ammatillisiin aiheisiin, oman asiantuntijuuden esiintuomiseen, työnhakuun ja osaamisen kehittämiseen. LinkedIn soveltuukin käyttöön hyvin silloin, kun halutaan tavoittaa ammattilaiset ja asiantuntijatyössä toimivat. 

Somekanavien valinnassa kannattaa huomioida myös hankehenkilöstön resurssit ja osaaminen. Koska somesisällöntuotannon pitää olla laadukasta ja uusia julkaisuja täytyy ilmestyä säännöllisesti, onkin hyvä pohtia, kuinka monen kanavan ylläpitoon osaaminen ja aika riittää. Onko hankeviestintään resursoitu tarpeeksi, ja onko hankkeen viestinnästä vastaavalla aikaa tuottaa mielenkiintoista sisältöä säännöllisesti useaan eri kanavaan? Toisaalta, jos someosaamista ei ole, kannattaa valita sellaisia somekanavia, joiden käyttö on tuttua, joten aikaa ei menee käytön opetteluun. Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että mieluummin vähemmän somekanavia jotka hallitset hyvin kuin liian monta kanavaa, joita et saa ylläpidettyä laadukkaasti.  

Vinkki: Jos hankkeessa ei ole tarpeeksi resursseja tai osaamista somekanavien ylläpitoon, voi hankkeiden someviestintää ulkoistaa esimerkiksi opiskelijoille tai hankeviestintään erikoistuneelle mainostoimistokumppanille. 

2. Julkaise kiinnostavaa sisältöä heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien

Sisältöä kannattaa julkaista jo heti hankkeen alkuvaiheesta lähtien ja samalla kerätä yleisöä sometileille. Jos kyseessä on esimerkiksi kaksivuotinen hanke, aikaa rakentaa somenäkyvyyttä ei ole paljon. 

Mitä hankkeen alkuvaiheessa sitten voisi julkaista? Julkaisuja kannattaa kirjoittaa laaja-alaisesti.  

Ensimmäinen julkaisu voi hyvinkin olla vain esittely projektista, ja seuraavat postaukset voivat syventää aihetta. 

Postausideoita:  

 • esittele hankkeessa työskenteleviä henkilöitä 
 • esittele hankkeen toimijoita ja hankkeessa mukana olevia yhteistyökumppaneita 
 • kerro hankkeesta ja sen tavoitteista
 • kerro hankkeen toimenpiteistä, palveluista ja tapahtumista
 • esittele päivä hankkeen parissa
 • kerro hankkeen kohderyhmien kokemuksista hankkeen parissa
 • esittele hankkeessa toteutettuja tutkimustuloksia ja saavutuksia
 • postaa nostoja ja infograafeja hankkeen julkaisun eri teemoista. 

Voit myös pyrkiä herättämään keskustelua. Vuorovaikutus somejulkaisuiden parissa parantaa näkyvyyttä, ja voit saada keskusteluista uusia näkökulmia hankkeen toteutukseen. Muista myös osallistua itse aktiivisesti hankkeen teemoihin liittyviin keskusteluihin. 

Lue myös: Hyvä somepostaus – 7 vinkkiä tekstin kirjoittamiseen ja Somekuvat helposti! – Päivitettävät somekuvat helpottavat sosiaalisen median sisällöntuotantoa

3. Luo innostavaa sisältöä hankkeesta sisältökalenterin avulla

Sosiaalisen median alustat tarjoavat mahdollisuuksia luovien ja visuaalisten päivitysten tekemiseen. Hankeviestinnässä kannattaakin hyödyntää sosiaalisen median palveluiden tarjoamat lukuisat päivitysformaatit ja tuottaa monipuolisesti erityyppisiä päivityksiä. 

Voisitteko toteuttaa livetilaisuuksia Instagramissa tai Facebookissa? Tai jakaa hetkiä hankkeen arjesta ja tapahtumista Instagram Story- ja Reels-päivityksillä? Saisitteko kyselytyökaluilla mielipiteitä ja tietoa hankkeen toteuttamiseen? 

Uusien sisältöjen ideoinnissa ja säännöllisessä sisällöntuotannossa auttaa sisältökalenteri. Sisältökalenteri on useammalle kuukaudelle tehty suunnitelma, tai kalenteri siitä, mitä, missä ja milloin sosiaalisessa mediassa julkaistaan. Kun sisältö on suunniteltu hyvissä ajoin etukäteen, jää someviestinnästä vastaavan vastuulle vain niiden julkaiseminen. 

Sisältökalenteri luo suunnitelmallisuutta hankeviestintään somessa ja auttaa pitämään yllä tasaista julkaisutahtia. Sosiaalisen median työ helpottuu sisältökalenterin avulla, kun päivityksiä ei tarvitse enää keksiä lennosta.

Sisältökalenterin voi toteuttaa yksinkertaisesti Exceliin. Myös Padlet tai Trello ovat toimivia työkaluja. Tärkeää on, että kalenteri on kaikkien hankkeen someviestinnästä vastaavien saatavilla. 

Toteuta sisältökalenteri hankkeelle näin: 

 1. Aloita katsomalla hankkeen vuosisuunnitelmaa ja listaamalla, mitä hankkeessa tapahtuu vuoden aikana. 
 2. Listaa kuukausittain hankkeessa tapahtuvat toimenpiteet, tilaisuudet ja tapahtumat.  
 3. Ideoi teemoja ja sisältöjä kuukaudeksi kerrallaan. 
 4. Ideoi, millainen on päivityksen formaatti ja kirjoita valmiit somepäivitystekstit. 
 5. Aikatauluta julkaisut sisältökalenteriin. Lisää myös, kuka on vastuussa päivityksen toteutuksesta ja julkaisusta. 

Muista, että samoja teemoja voi kierrättää, ja aiheista voi kirjoittaa monipuolisesti eri näkökulmista, esimerkiksi syventää teemaa tai toteuttaa erityyppisiä päivityksiä. 

Lue myös: Miksi sosiaalisen median suunnitelma on tärkeä yritykselle?

4. Tehosta hankkeen näkyvyyttä maksetulla somemainonnalla

Vaikka hakkeen sometileillä julkaistaisiin säännöllisesti postauksia, näkyvyyden saaminen julkaisuille ei yleensä ole helppoa. Hankkeella voi usein olla vain muutama sata seuraajaa, ja koska sosiaalisen median algoritmit rajoittavat organisaatiotilien näkyvyyttä, päivitykset voivat tavoittaa vain harvoja. 

Maksetulla mainonnalla hanke voi: 

 • lisätä hankkeen tunnettuutta 
 • tavoittaa käyttäjiä, jotka muuten eivät löydä hankkeen somekanavia tai palveluja 
 • saada uusia someseuraajia 
 • lisätä julkaisuiden näkyvyyttä ja tavoittavuutta 
 • ohjata kävijöitä hankkeen verkkosivuille. 

Maksetun mainonnan hyödyt ovat myös sen kohdennettavuudessa. Mainontaa on helppo kohdentaa esimerkiksi maantieteellisesti, iän mukaan, kohderyhmän ominaisuuksien, kiinnostuksen kohteiden, ammatin tai jopa työpaikan mukaan.  

Vinkki: Huomioi sosiaalisen median mainonta myös hankeviestinnän budjetoinnissa. 

+ 1 Hankeviestinnän käsikirjasta ideoita someviestintään

Metropolia Ammattikorkeakoulu on julkaissut hankeviestinnän käsikirjan, josta saat lisää vinkkejä myös hankkeen someviestintään. Käsikirjan voi tilata painettuna versiona tai ladata maksuttomana e-kirjana. 

Lue myös blogitekstimme: Näin hankeviestintä onnistuu – 7 vinkkiä 

Olemme kokenut hankeviestinnän kumppani ja teemme viestintä- ja markkinointimateriaaleja lukuisille hankkeille vuosittain. Jos kaipaat monipuolista viestintäosaamista hankkeeseesi, ole yhteydessä! Asiantuntijamme kertovat mielellään, miten voimme auttaa hankettanne erottumaan viestinnällä.

Kiinnostaako somen ulkoistaminen? Lue lisää somepalveluistamme.

Tsekkaa myös nämä artikkelit