skip to Main Content
Avartajat Oy:n Uusi Käyntikortti Ja Sivusto.

Suunnittelimme Avartajat Oy:lle yritysilmeen: logon, käyntikortit, Powerpoint-pohjat ja sivuston. Virpistä otettiin myös uudet valokuvat.

Yrityksen visuaalinen ilme tuo yrityksen kulttuurin näkyväksi

Yrityksen visuaalinen ilme tuo yrityksen tai yhteisön toimintatavat näkyviksi ja nostaa tekemisen ja ihmiset keskiöön – se ei siis ole pelkkää kaunista pintaa. Avartajat on tuore työyhteisöjen kehittämiseen, työnohjaukseen ja ratkaisukeskeiseen valmennukseen keskittyvä yritys, jolle suunnittelimme visuaalisen ilmeen ja logon.

Avartajien Virpi Ilmakankaalla on vankka tausta myös mainosalalla ja viestinnässä, mutta ammattitaidon terävin kärki on työyhteisöjen toimintakulttuurin, yhteistyön, työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämisessä. Yhdessä kehittäminen ja kaikkien osallistaminen ovat olleet Virpin työskentelyn johtavina periaatteina jo pitkään. Nämä periaatteet toteutuivat myös yritysilmeen suunnittelussa.

Virpi näkee mainostoimiston kanssa työskentelyn hyödyllisenä ja yrittäjälle suorastaan välttämättömänä: ”Vaikka minulla on näkemyksiä ja kokemusta mainosalalta, yrittäjänä on parasta keskittyä siihen missä on parhaimmillaan ja antaa toisten keskittyä siihen, missä he ovat parhaimmillaan.”

Avartajilla on taito kehittää ja parantaa

Kuten Inspiksellä yritysilmeiden suunnittelussa, myös Virpin tavoitteena on valmennuksissaan tuoda organisaation kulttuuri näkyväksi ja toiminta esiin. Toiminnan kehittäminen ja muutos lähtee aina organisaation kulttuurista. Samalla tavalla ennen markkinointia yrityksen täytyy tuntea oma identiteettinsä, sillä sitä ei voi mikään mainostoimisto luoda.

Virpin missiona on viedä organisaatioita kohti uudenlaista toimintakulttuuria, jossa ihmiset työskentelevät innostuneesti, toimintaa määrittävät ilo, vapaus, innostus, ja jossa oma työ koetaan merkitykselliseksi.

”Koen että olen omassa työssäni päässyt sellaiseen, pystyn ja haluan toimia niin, että työ tuntuu merkitykselliseltä.”

Virpi valmentaa johtoryhmiä, johtajia, esihenkilöitä, henkilöstöryhmiä ja mahdollistaa yhdessä kehittämistä. Työyhteisöjen kehittämisessä tärkeää on auttaa heitä menemään kohti omia tavoitteitaan ja viemään organisaatiota eteenpäin. Yhdessä kehittämisestä syntyvät parhaat tulokset, joskus pitemmän ajan kuluessa, ja sille on annettava tilaa.

Ihmisten kasvu ja kehittyminen ovat kaiken ytimessä, mutta Virpille tuttua on myös järjestelmien kehittäminen. Valmentaja voi siis auttaa kehittämään johtamisen ja toimintakulttuurin lisäksi prosesseja ja niiden toimintaa tukevia järjestelmiä. On tärkeää pohtia myös työn tekemisen kulttuuria:

”Parasta tulosta syntyy ilmapiirissä, jossa kokeillaan rohkeasti, eikä kaikkea tarvitse osata heti – tietoa jaetaan avoimesti ja opitaan toisiltamme”.

Oman yrityksen visuaalinen ilme syntyi yhteistyössä

Oma ilme syntyi yhteistyössä tutun suunnittelijan kanssa. Aluksi keskusteltiin Avartajien identiteetistä ja toiveista. Suunnittelijaakin haastettiin: logon suunnittelussa Virpillä oli oma, vahva idea, jonka hän halusi toteuttaa. Graafista suunnittelua ostavan asiakkaan huolena on usein se, saako omaa ääntään kuuluville vai runnooko suunnittelija tahtonsa läpi. Huoli on meillä turha, sillä asiakasta kuunnellaan aina herkällä korvalla.

Visuaalisen ilmeen suunnittelussa yrityksen oma visio ja identiteetti ovat tarpeellisia. Mainostoimisto ei voi luoda niitä, vaan mainostoimiston tehtävänä on ymmärtää yritystä ja auttaa yrittäjää kuvailemaan visionsa ja muuttaa se kuviksi ja sanoiksi.

”Mainostoimiston ammattitaitoa on kiteyttää yrityksen tai yhteisön identiteetti. Saada toisesta ulos se haluttu mielikuva. Parhaimmillaan hyvä suunnittelija saa sen vielä paremman näköiseksi kuin ihminen osaa kuvitella.”

Avartajien ilmettä ja logoa viilattiin yhdessä: suunnittelija Miia loi Virpin visiosta omalla näkemyksellään vahvistetun ilmeen, Virpi esitti kehitysehdotuksia ja tarkensi toiveitaan. Molemmilla, sekä suunnittelijalla että asiakkaalla oli vahva visio siitä, millainen ilme osuu juuri Avartajien ytimeen, mutta yhteistyössä siitä tuli vielä parempi. Virpi on todella tyytyväinen prosessiin:

”Molempien ajatuksien yhdistyminen kirkastaa kuvan. Lopputuloksesta tuli vielä parempi kuin kumpikaan pystyi kuvittelemaan. Minun identiteettini säilyi ja näkyy, tunnistan niistä itseni hyvin.”

Avartajien ytimessä on ihmisen hyvinvointi. Visuaalista ilmettä hallitsevat murretut sävyt sekä lempeät ja vastaanottavaisuutta henkivät värit. Valmentajan kasvot logossa viestivät lähestyttävyyttä ja luottamusta. Visuaalinen ilme otettiin käyttöön verkkosivuilla, valokuvissa, materiaalien pohjissa, käyntikorteissa ja sosiaalisen median profiilikuvissa.

Tutustu Avartajiin

Back To Top